Kalakasvataja ei saa Kaitseliidult nelja miljonit

Kalavõrgud.

FOTO: Peeter Kümmel / Sakala

Tallinna halduskohus otsustas jätta läbi vaatamata kaebuse, millega kalakasvatusega tegelev OÜ Poseidon nõudis Kaitseliidult ligi neli miljonit krooni hüvitist hukkunud vikerforellide eest.


Kalakasvatajate sõnul põhjustas kalade hukkumise mulluse Erna retke avamisel Salmistu rannas korraldatud demonstratsioonlõhkamiste lööklaine ning nad esitasid Kaitseliidule kahjude katteks ligi nelja miljoni kroonise nõude.

OÜ Poseidoni esindaja ei ilmunud 17. augustil toimunud kohtuistungile. Kaitseliit esitas seepeale taotluse jätta kaebus läbi vaatamata. Kohus leidis, et OÜ Poseidon ei teatanud kohtule objektiivsetest asjaoludest, mis takistasid tal istungist osa võtta ning ei esitanud ka taotlust istung edasi lükata.

Kohus leidis, et Kaitseliidu taotlus on põhjendatud ning kaebus tuleb jätta läbi vaatamata. Samuti otsustas kohus jätta Poseidoni menetluskulud tema enda katta ning mõista kalakasvatajalt Kaitseliidule välja 60 207 krooni. Sellest summast peab Kaitseliit tasuma 10 207 ekspertiisi tegijale töötasuks.

Kohtu määrust on võimalik vaidlustada kümne päeva jooksul.

OÜ Poseidon nõudis Kaitseliidult kokku 3 974 776 krooni tasumist.

Kaitseliit jõudis juba möödunud aasta lõpus seisukohale, et Erna retke ajal tehtud lõhkamised ei põhjustanud kasvanduses kalade surma, ning ei rahulda seetõttu kasvanduse omanike kahjunõuet.

Kaitseliidu pressiülem Neeme Brus ütles möödunud aasta lõpus, et eksperthinnangute kohaselt ei ole võimalik, et Salmistu rannas tehtud lõhkamised saanuks põhjustada OÜ Poseidon sumpades kasvatatud vikerforellide surma.

Pressiesindaja sõnul sooritas Kaitseliit lõhkamised vastavalt kehtivatele normidele, kaitseväe lõhketööde ohutuseeskirjale ja kinnitatud projektile. «Suurim korraga detoneerunud lõhkeaine kogus Salmistu lahes oli selline, mille puhul veefauna tundlikumate liikide ohuala raadiust mõõdetakse kümnetes meetrites,» ütles Brus.

Tema sõnul tegi Kaitseliit koos OÜ Poseidon esindajaga novembris kontrollmõõtmised, mis näitasid, et vikerforelle sisaldavad kalasumbad asusid lähima laengu lõhkamise kohast 1420 meetri kaugusel.

Viidates tehnilise järelevalve ameti seisukohale, mille kohaselt veefauna ohuala loetakse võrdseks hüdrolöögi mõjualaga, on Brusi sõnul välistatud, et see sai mõjutada kalu ligi pooleteise kilomeetri kaugusel.

Tagasi üles