Tallinn jätkab masuajal haruldase sünnipäevaraha maksmist
Tänavu kulub sünnipäevatoetusele 4,2 miljonit!

Pealinna põnnid saavad sünnipäeva pidamiseks linnalt raha.

FOTO: Caro / Scanpix

Laste huvihariduse ja spordikulusid kõvasti kärpinud Tallinna linnavalitsus ei kavatse loobuda sünnipäevatoetuse maksmisest, mida antakse lapsevanemate sissetulekust sõltumata.

Pealinn kulutab tänavu 4,25 miljonit koolieelikutele sünnipäevaraha maksmiseks. 1000 krooni suurust toetust saavad pered sõltumata nende sissetulekust ja majanduslikust olukorrast.

Tallinna pressiesindaja Toomas Pirni kinnitusel ei kavatse pealinn tänavu sünnipäevatoetuste raha kärpida, samuti ei ole plaanis selle maksmisest loobuda järgmisel aastal.

Kui palju linnakassast laste sünnipäevaraha maksmiseks järgmisel aastal kulub, ei osanud ta täna veel öelda, kuna uus eelarve on alles koostamisel.

Vanem toetaks pigem sportimist

Viieaastase Endriku isa Ekke Einbergi sõnul on linnalt toetust ikka tore saada. «Iseasi on see, et sünnipäevatoetus ei ole nagu millegagi õieti põhjendatud,» tõdes ta.

Majanduslikult rasketel aegadel peaks linn tema arvates raha kulutama siiski pigem laste huviringide ja spordi peale, kui selliste toetuste maksmisele. «Seadusega pahuksisse minevaid noori oleks vähem ja ka vähekindlustatud perede lapsed saaksid trennis käia,» põhjendas ta oma arvamust.

Tänavu on pealinn kärpinud huvikoolidele makstavat toetust 6,6 miljoni ja sporditegevuse toetust ligi 23 miljoni krooni võrra. Seetõttu on mitu huvikooli ja spordiklubi teatanud, et on sunnitud lastevanematelt rohke raha küsima.

Haruldane toetus

Kui lapse sünni ja esimesse klassi minemise puhul maksab enamik Eesti omavalitsusi peredele toetust, siis nn sünnipäevaraha pole omavalitsuste toetussüsteemi uurinud Tartu Ülikooli teaduri Kadri Soo sõnul kuigi levinud. Seda maksavad Eestis vaid kaks omavalitsust - pealinn ja Viljandimaal asuv Pärsti vald.

Miks sellist toetust makstakse ja mis mõju sellel on, on teadlase sõnul raske öelda. «Kuna omavalitsused konkureerivad rahvastiku nimel, et neil oleks rohkem inimesi registris, siis makstakse sellise ürituse puhul toetust,» pakkus ta välja ühe selgituse.

Reeglina arvestavad omavalitsused Soo sõnul peredele toetusi makstes nende majanduslikku olukorda.

Haruldasemate toetustena oskas ta nimetada saunatoetust, mida makstakse raskustes perele, kel endal pesemistingimusi pole. Viimastel aastatel on paar omavalitsust hakanud maksma ka vaktsineerimistoetust.

Pealinn maksab sünnipäevatoetust alates 2004. aastast. Kui esialgu maksti seda vaid pere teise ja järgmise lapse teiseks sünnipäevaks, siis nüüd makstakse seda ka kolmandaks, neljandaks ja viiendaks sünnipäevaks. Selle aasta esimese kuue kuu jooksul on Tallinnalt sünnipäevaraha saanud 2937 last.

Toetuse saajate ringi laiendava linnavolikogu määruse eelnõu seletuskirjas on sünnipäevaraha maksmist põhjendatud sellega, et nii väärtustatakse lapsi, tunnustatakse ja toetatakse peresid, kus on kaks ja enam last.

Viljandimaal asuv Pärsti vald maksab 500-kroonist sünnipäevatoetust koolieelikutele, koolis käivad lapsed saavad 1000 krooni sünnipäeva raha ning gümnaasiumis õppijad 1500 krooni.

Tagasi üles