Skandaali ajend Markov tänab Paeti ja Langi

Vene duumasaadik Sergei Markov.

FOTO: RIA Novosti / SCANPIX

Venemaa riigiduuma saadik Sergei Markov, kellele kehtestatud Schengeni riikide sissesõidukeeld Eesti valitsusvahetuse järel tühistati, tahab selle eest öelda suure «aitäh» välisminister Urmas Paetile ja justiitsminister Rein Langile.


Kuidas te oma lülitamisest Schengeni musta nimekirja teada saite?

See oli Saksamaal Frankfurdis. Olin Venemaa delegatsiooni koosseisus, kes suundus Strasbourgi ENPA istungile.


Piirivalvurid ütlesid, et ma olen mustas nimekirjas. Näitasin oma diplomaatilist passi, Euroopa Nõukogu parlamentaarse assamblee liikme dokumenti. Kutsuti keegi ülemus, kes ütles mõned trükimusta mitte kannatavad väljendid Eesti aadressil.

Teid lubati siis riiki hoolimata sellest, et Eesti oli kehtestanud teile Schengeni keelu?
Kuna Saksamaa ning Prantsusmaa kannavad vastutust selle eest, et ENPA liikmed saaksid selle töös osaleda, siis mul lubati edasi sõita.
Informeerisin ka ENPAs inimesi tekkinud olukorrast, kõik olid seal sellest väga häiritud.

Kas te teate, miks Eesti siseminister teile Schengeni keelu oli kehtestanud?
See oli minu vaadete tõttu. Ma olen ka ENPAs rääkinud, et ei pea Eestit demokraatlikuks riigiks, kuna venelasi diskrimineeritakse teil avalikult. Eesti Vabariigis võimud toetavad natse ning on veel muudki, mille peale Hitler aplodeeriks. Need SS-laste kokkutulekud saaksid kindlasti Hitleri, Himmleri ja Goebbelsi ovatsioonide osaliseks. Ma olen seda kõike kritiseerinud ning on arusaadav, et mind tabas Eesti võimude kättemaks.

Kas pöördusite olukorra selgitamise eesmärgil ka Eesti ametivõimude poole?
Ei, isiklikult ma ei ole pöördunud. Kuna olen Venemaa parlamendi liige, hakkas minu küsimusega tegelema Vene välisministeerium.
Kindlasti avaldas minu keelu puhul mõju ka see, et olen aktiivselt teinud koostööd Notšnoi Dozori liikmetega. Olen neid näiteks kutsunud erinevatele üritustele. Seepärast pole midagi imestada, et Eesti loeb mind «sissesõidukõlbmatuks». Mingist demokraatiast sel puhul muidugi juttu ei saa olla, kui niiviisi takistatakse ENPA liikme liikumisvabadust.
Teisalt olen kursis, et Eestis käib sisemine võitlus, ühelt poolt rassistlike, russofoobsete jõudude ja teisalt nende vahel, kes hindavad Euroopa väärtusi ja soovivad suhete normaliseerimist Venemaaga. Algul saavutasid võidu rassistid-russofoobid, kes kehtestasid minu vastu sanktsioonid, hiljem võitsid need jõud, kes pooldavad euroopalikke väärtusi.

Te pole siis näiteks Eesti saatkonna kaudu küsinud koopiat sellest dokumendist, millega Eesti siseminister teile Schengeni sissesõidukeelu kehtestas, et lugeda täpsemalt seal seisvaid põhjendusi?
Ei ole. Kuid see on üldse absurd, et Eesti siseministril on võim kehtestada niisuguseid keelde. Teoreetiliselt võib Eesti siseminister ilma mingeid põhjusi selgitamata keelata kogu inimkonnal külastada näiteks Prantsusmaad või Saksamaad. Kui see on Euroopas seaduslik, siis selline seadus tuleks küll ära muuta.
Paljudele Vene noortele näiteks kehtib selline keeld ka praegu, ehkki nad ei ole Eestis käinudki, vaid lihtsalt nende vaadete tõttu.

Teie Schengeni sissesõidukeelu ametlik põhjendus oli seotus Eesti-vastaste küberrünnakutega. Kirjeldage palun täpsemalt, milline teie roll nendes rünnakutes oli?
Ei ole mitte mingisugust seost.

Kas mitte teie abi Konstantin Goloskokov ei korraldanud neid, või vähemalt nii on väidetud?
Goloskokov ei ole minu abi ega ole seda ka kunagi olnud. Me oleme lihtsalt head tuttavad ja meil on sarnased vaated.
Ma arvan, et need küberrünnakud olid pigem kodanikuühiskonna reaktsioon sellele, kui Eesti pronkssõduri teisaldas.

Kuivõrd Eesti siseministri seatud liikumiskeeld teie tegevust reaalselt takistas?
Ma ei saanud näiteks sõita vaatlema Bulgaarias toimunud valimisi.

Kas teid saadeti Bulgaaria piirilt tagasi või te lihtsalt loobusite sõidust?
Ma loobusin sõitmast, nähes ette võimalikke probleeme piiril. Samuti pidin loobuma osalemast Saksamaal toimunud konverentsil, mille teemaks olid Euroopa Liidu ja Venemaa suhted.

Kas olete ka isiklikult tuttav või kohtunud ning suhelnud Eesti välisministri Urmas Paeti või justiitsminister Rein Langiga, kes astusid samme teie väljavõtmiseks Schengeni mustast nimekirjast?
Mulle ei meenu, et oleksin nendega kohtunud, aga ma ei saa sajaprotsendilise kindlusega teile öelda, et ma pole nendega kokku puutunud näiteks mõne konverentsi käigus.
Kuid ma tahaksin kindlasti Paeti ja Langi avalikult tänada, sest nende tegutsemine näitab, et tegu on poliitikutega, kellele on olulised euroopalikud väärtused.

Kuidas saite teada sellest, et teie Schengeni sissesõidukeeld on maha võetud?
Venemaa välisministeerium informeeris mind sellest. Mulle öeldi, et selle üle toimusid läbirääkimised, ma ei oska täpselt öelda, kas Brüsseli või Tallinnaga.

On teil pärast seda veel Euroopas ringiliikumisega mingeid probleeme olnud?
Ei, pärast seda on kõik sujunud normaalselt.

On teil kavas lähemal ajal Eestit külastada? Kas praeguseni kehtiv sissesõidukeeld Eesti osas teid kuidagi takistab?
Mind ei ole veel kordagi Eestisse kutsutud, aga kui selline kutse näiteks mõnel konverentsil osalemiseks tuleb, siis võib see ka juhtuda.
Mina isiklikult olen Venemaa ja Eesti, ning Venemaa ja ELi heade suhete pooldaja, kuid ma eeldan, et suhted Eestiga arenevad demokraatia põhjalt, mis tähendab kõigi elanike võrdseid õigusi ning vene keelt teise riigikeelena.

Tagasi üles