Juhan Peegel 2006. aasta oktoobris.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Täna suri 88 aasta vanuselt Tartu Ülikooli emeriitprofessor, ajakirjandus- ja keeleteadlane, paljude endiste ja tänaste ajakirjanike õpetaja Juhan Peegel.

Peegel suri haiglas pärast lühiajalist haigust.

Juhan Peegel sündis 19. mail 1919 Saaremaal Pöide vallas. Gümnaasiumihariduse omandas ta Saaremaal, hiljem jätkas õpinguid Tartu Ülikoolis.

1954. aastal sai temast filoloogiakandidaat, töö teema oli «Eesti regivärsside keele morfoloogia», 1975. aastal kaitses Peegel Moskva Ülikooli juures filoloogiadoktori kraadi teemal «Eesti ajakirjanduse algusaeg (1766-1857)».

Aastatel 1940-1945 sõdis Peegel Nõukogude armee eesti korpuses ja tööpataljonis. Aastatel 1947-1952 oli Peegel tööl ajalehe Postimees ja Edasi toimetuses. 1978. aastast kuni 1986. aastani juhtis Peegel Tartu Riikliku Ülikooli žurnalistikakateedrit.

1993. aastal sai temast Tartu Ülikooli emeriitprofessor. Juhan Peegel oli Eesti Teaduste Akadeemia liige.

1996. aastal autasustas president Lennart Meri Peeglit Riigivapi IV klassi teenetemärgiga, 1999. aastal valiti ta Tartu linna aukodanikuks.

Eesti avalikkus valis Peegli 1999. aastal 20. sajandi saja suurkuju hulka.

Juhan Peegli sulest on ilmunud arvukalt ajakirjandus- ja keeleteaduse alaseid teoseid, laiemale üldsusele on vast tuntum «Ma langesin esimesel sõjasuvel».