Tugiõpilased parandavad kooli ja iseennast

Tugiõpilased kogunevad kord nädalas, et analüüsida tehtut ja õppida uusi oskusi. Pildil tugiõpilaste kokkusaamine Kehra gümnaasiumis, seisab Indrek Paas.

FOTO: Liis Treimann

«Hoolivus ja sallivus - need on peamised märksõnad,» võtab Kehra gümnaasiumi tugiõpilaste juhendaja Kaia Petser kokku nende põhiteesi. Noori arendava ettevõtmise eesmärk on vähendada koolivägivalda ning parandada koolikeskkonda ja iseennast, kirjutab Madis Filippov ajalehes Postimees.

Iseenda tundmaõppimine, oskus teisi märgata ja nendega arvestada, sõprade ja kogemuste hankimine ja uute võimaluste leidmine - nii kirjeldavad Kehra gümnaasiumi noored, mis kasu on nad saanud MTÜ Tugiõpilaste Oma Ring Eestis (TORE) tugiõpilaste programmist.

TORE on suhtlusring, klubi, kus kord nädalas koos käiakse. Suheldakse omavanustega, õpitakse, mängitakse seltskonnamänge ning analüüsitakse tehtut. Osalt selleks, et meeldivalt aega veeta, kuid peamine eesmärk on muuta koolikeskkonda paremaks, et noored muutuksid iseseisvamaks, sallivamaks ning koolides väheneks tõrjutus ja vägivald. Programmiga on liitunud 79 kooli.

«Võib küsida, mida need lapsemängud mulle annavad, ent kui hakata neid analüüsima, siis need annavad ikka päris palju,» seletas abiturient Joonas Tanne. Tema liitus TOREga kahe aasta eest ja juhendab nüüd nooremaid koolikaaslasi.

Tagasi üles
Back