Vangis olevad emad saavad vanemahüvitist

Harku vangla.

FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Kui kehtiv peretoetuste seadus peatab vangis olevale inimesele peretoetuste maksmise, siis vanemahüvitise puhul taolist piirangut pole ning nii saavad praegu kolm Harku naistevanglas koos lapsega olevat ema vanemahüvitist.

Kolme vangis oleva naise vanemahüvitise küsimuse tõstatas hiljuti justiitsministeeriumi vanglate osakond, mille andmetel saavad naised vanemahüvitisena laekuva raha oma vanglasisesele arvele ning see jääb neile täies ulatuses vanglasiseseks kasutuseks.

Vanglate osakond tõdes oma kirjas sotsiaalministeeriumile, et vanemahüvitise seaduse kohaselt on selle maksmise eesmärgiks varasema sissetuleku säilitamine isikutele, kelle tulu väheneb laste kasvatamise tõttu, ning töö- ja pereelu ühitamise toetamine. Samuti viitas vanglate osakond sellele, et inimene on vanglas olles riiklikul ülalpidamisel.

Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei saa vangistuses viibivatele kinnipeetavatele vanemahüvitise maksmist praegu peatada, sest seda ei võimalda seadus.

«Seadusandja ei ole teadlikult ega ka kogemata vanemahüvitise seadusest välja jätnud sätet, mis puudutab vanemahüvitise maksmist kinnipidamiskohas viibivale emale,» ütles sotsiaalministeeriumi avalike suhete osakonna meedianõunik Jana Rosenfeld. «Seadusi välja töötades ei saa alati ette näha kõiki olukordi, mida tuleb seadusega reguleerida.»

Rosenfeldi sõnul analüüsib sotsiaalministeerium praegu koos sotsiaalkindlustusameti ja justiitsministeeriumiga vanemahüvitise maksmist vangis olevatele inimestele. Samas ei öelnud ta, kas sotsiaalministeerium peab õigeks vanemahüvitise maksmise lõpetamist vangidele ja seaduse muutmist või mitte.

Tagasi üles