Mobiilside tõkestamise projekt Murru vanglas jõuab lõpule

Murru vangla

FOTO: Liis Treimann

AS E-Arsenal hakkab jõudma lõpule justiitsministeeriumi poolt tellitud töödega mobiilside levi tõkestamiseks Murru vanglas.

Tänase seisuga Murru vanglas enam levi ei ole. Seoses võimsa segamissüsteemi rajamisega võib süsteemi testperioodil esineda häireid ka vahetult vangla territooriumiga piirnevatel aladel väljaspool vanglat, teatas E-Arsenal.

Vanglast üle tee asuvas Rummu kortermajade piirkonnas on normaalne telefonikasutus tagatud, kuid häireid ja kõnekatkemisi võib esineda vanglast läänes asuvas mõnes eramajas ning kohati ka asulat läbival Haapsalu maantee lõigul.

Olukorra lahendamiseks tehakse tihedat koostööd tehnilise järelevalve ameti ja justiitsministeeriumiga.

Vangla mobiilside ümberkorraldamise käigus peab E-Arsenal oluliseks tõhusat koostööd mobiilside operaatoritega, et leida parim lahendus tõrgeteta mobiilsideks kogu Murru asulas.

Mobiiltelefoni levi tõkestamise süsteemi paigaldamise eesmärgiks on muuta mobiilitelefonide ülevisked vanglasse mõttetuks. Side tõkestatakse vaid Murru vangla territooriumil ning süsteem ei tohiks mõjutada telefonisidet ega muid eletroonilise side seadmeid väljastpool vangla territooriumi.

AS E-Arsenali näol on tegemist riikliku ettevõttega, mis kuulub täielikult kaitseministeeriumile. Ettevõte tegeleb peamiselt Eesti militaartehnoloogia ekspordiga, keskendudes elektroonilistele isikukaitsevahenditele ning mere- ja õhuväe spetsiifilistele tarkvarasüsteemidele.

Tagasi üles
Back