Juhend soovitab sigaretiga õpilasest politseile teatada

Sigaretid.

FOTO: Mati Hiis / SL Õhtuleht.

Haridus- ja teadusministeeriumis valminud juhend «Õpilaste käitumise suunamine» soovitab keelatud aine või esemega koolimajja tulnud lapselt asi ära võtta, koostada selle kohta kirjalik akt, lasta õpilasel kirjutada seletuskiri ja vajadusel kutsuda politsei.

Juhend märgib, et kooli kodukorras keelatud ainete ja esemete loetelu kirjapanek muudab selle hoiule võtmise protseduuri lihtsamaks.

Samuti pakub juhend välja, milline akt tuleks keelatud kraami äravõtmisel koostada ning keda veel teavitada.

Alkoholi, tubaka või muu keelatud aine soovitab käitumisjuhend õpilaselt ära võtta ja selle kohta vormistada dokument, millel on kirjas miks, mida, millal, kus, kellelt ja kes ära võttis. «Hea oleks, kui dokumendile märgitakse ka juuresviibijad. Õpilaselt võtta seletuskiri,» seisab juhendis.

Kooli juhtkonnale tuletatakse meelde, et alkohoolse joogi omamise puhul ei ole kohustuslik politseid teavitada või kohale kutsuda, sest selle eest ei ole ette nähtud sanktsioone. Küll aga tuleb kindlasti politseid teavitada tubakatoote äravõtmisel: «tarbimine või mittetarbimine pole määrav, kuna selliste keelatud ainete omamise ja valdamise eest on seadusega ette nähtud sanktsioonid,» seisab juhendis.

Ka joobekahtluse korral tuleb politseid teavitada ning vajadusel kutsuda kooli meditsiinitöötaja abi osutama.

Tagasi üles