Karl Rebane sai 200 000 kroonise teaduspreemia

Valitsus kinnitas täna riigi teaduspreemiate saajad. Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest määrati 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Karl Rebasele. Viimase nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati: Eve Ojale täppisteaduste alal tööde tsükli «Banachi ruumide aproksimatsiooniomadused ja kaasruumide geomeetria» eest; Mati Karelsonile keemia ja molekulaarbioloogia alal monograafia «Molekulaardeskriptorid kvantitatiivsetes struktuur - omadus sõltuvustes» eest; Rein Munterile (kollektiivi juht), Juha Kallasele, Sergei Preisile ja Marina Trapidole tehnikateaduste alal tööde tsükli «Täiustatud oksüdatsiooni protsessid loodusvee varude kaitseks ja vee säästvaks kasutamiseks» eest. Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel; Aleksander Þarkovskile (kollektiivi juht), Anti Kaldale ja Allen Kaasikule arstiteaduse alal tööde tsükli «Närvirakkude kahjustus ja ravimsõltuvus: molekulaarsed mehhanismid ja farmakoloogiline preventsioon» eest. Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel; Dimitri Kaljole (kollektiivi juht), Leho Ainsaarele, Linda Hintsile, Tõnu Martmale ja Jaak Nõlvakule geo- ja bioteaduste alal tööde tsükli «Isotoopuuringute tulemusi Eesti paleosoilise arenguloo selgitamisel (ordoviitsiumi ja siluri stratigraafia, klimatoloogia ja okeanoloogia» eest. Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel; Ülo Manderile (kollektiivi juht), Valdo Kuusemetsale, Krista Lõhmusele, Ain Kullile ja Hannes Palangule põllumajandusteaduste alal tööde tsükli «Põllumajandusmaastike muutused: mõju aineringele ja selle reguleerimine ökotehnoloogiliste võtetega» eest. Kollektiivi juhile maksta 50% preemiast ja 50% jagada kollektiivi teiste liikmete vahel; Talis Bachmannile sotsiaalteaduste alal monograafia «Mikrogeneetiline lähenemine teadvustatud psüühikale» ja teiste publikatsioonide eest; Peeter Toropile humanitaarteaduste alal uurimuste eest slavistika, tõlketeooria ja semiootika valdkonnas. Riigi teaduspreemiad makstakse välja haridusministeeriumi 2001. aasta eelarves teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Tagasi üles