Aaviksoo: E-Arsenali müüki pole otsustatud

E-Arsenal.

FOTO: Peeter Langovits

Kaitseminister Jaak Aaviksoo kinnitas parlamendi ees arupärimisele vastates, et kuigi ASi E-Arsenal müüki pole tänase seisuga otsustatud, siis ei saa E-Arsenali ümberkujundamise käigus kujunevate ettevõtete võimalikku, täielikku või osalist erastamist välistada.

Kaitseminister vastas riigikogu liikmete Lauri Laasi, Vladimir Velmani, Tiit Kuusmiku ja Olga Sõtniku 24. septembril esitatud arupärimisele riikliku relvatööstuse müügi kohta.

«Käesoleva aasta septembri alguses esitas riikliku relvatööstuse E-Arsenali nõukogu kaitseministeeriumile ettevõtte ümberkorraldamise kava, mis on seotud ettevõtte müügiga selliselt, et ettevõttest eraldatakse enne müüki kinnisvara, E-Arsenal loob uue tütarettevõtte, millele antakse üle kogu põhitegevus,» kirjutasid arupärijad.

Arupärijate väitel plaanitakse E-Arsenali müüa Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikmetele ning tehingu lobbytööd juhib Eesti Kaitsetööstuse Liidu juhatuse esimees Taavi Veskimägi, kaitseministeerium on asunud E-Arsenali müüki toetama ning kuuldavasti pretendeerib E-Arsenali ostmisele AS Viking Security, mille omanikeringi kuulub Jüri Ilves ning väidetavalt peab temaga koos ettevõtte ostmise plaani ka ärimees Neinar Seli.

Seoses eeltooduga soovisid arupärijad teada, kas vastab tõele, et E-Arsenal müüakse mõnele Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikmele.

«Ma ei saa välistada, et selle protsessi (E-Arsenali ümberkujundamise - toim.) tulemusena moodustuvaid äriühinguid võidakse võõrandada, sealhulgas ka mõnele Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikmele,» lisas kaitseminister.

Aaviksoo avaldas heameelt, et käesoleva aasta alguses 22 väärikat Eesti ettevõtjat otsustasid moodustada mittetulundusühingu Eesti Kaitsetööstuse Liit. Tema sõnul on selline ettevõtjate organisatsioon kaitseministeeriumile ja teistele riigiasutustele väga heaks partneriks, kes on suuteline esindama Eesti kaitsetööstusettevõtete huve nii nende ettevõtlusvaldkonnas kui ka partnerluses riigiga.

«Selle koostöö süvendamiseks, tugevdamiseks, arendamiseks ja igatepidi sellele koostööle kaasaaitamiseks sõlmis kaitseministeerium 21. aprillil MTÜga Eesti Kaitsetööstuse Liit koostöömemorandumi, mis on avalik dokument ja loodetavasti sellisena aitab kaasa kõikidele kaitsetööstuse arendamisest huvitatud Eesti ettevõtjatele, aga ka süvendab valitsuse koostööd ettevõtlussektoriga, millest loodame kasu kaitsetööstuse arendamisele laiemalt Eesti Vabariigis,» sõnas minister.

Küsimusele, kes hakkab koostama tingimusi uue partneri valikuks, vastates kinnitas Aaviksoo, et seda hakkavad tegema kaitseministeeriumi ametnikud.

Käsimusele kuidas tagatakse, et tingimused ei koostata koostöös mõne Eesti Kaitsetööstuse Liidu liikme ning vastavalt nende soovidele selliselt, et ainult üks ettevõtja kvalititseerub, vastas Aaviksoo kinnitusega, et see on tagatud Eesti Vabariigi seaduste ja muude õigusaktide ning vastu võetud dokumentidega.

«Eeldatavalt osaleb kriteeriumite koostamisel ka Taavi Veskimägi. Kas siin ei ole huvide konflikti, kuna ühelt poolt ta esindab ettevõtjaid, kes tahavad osta ning teisalt ettevõtet, mille müügiprotsessi eest ta vastutama on pandud?» küsisid arupärijad.

Aaviksoo kinnitas, et Taavi Veskimägi osalust kriteeriumide koostamisel pole olnud kaalumisel ning seda ka ei juhtu.

Veel märkis minister, et projektijuhtimisfirma nimetamine on riiklikuks relvatööstuseks on ehk veidi üle pakutud.

Tagasi üles