Aasta ohvitser ja allohvitser teenivad Kirde kaitseringkonnas

FOTO: Egert Kamenik/Postimees.

Kaitseväe aasta ohvitseri ja allohvitseri konkursil valis komisjon aasta ohvitseriks Kirde kaitseringkonnas teenivad tankitõrje kompanii ülema leitnant Ivo Silbaumi ning aasta allohvitseriks staabi- ja siderühma ülema vanemveebel Peeter Einbaumi.

50 000 krooni suurust „«Aasta ohvitseri»”ja„«Aasta allohvitseri»”preemiat antakse välja kolmandat korda. Preemia andmist finantseerivad ettevõtjad ja reservohvitserid kapten  Toomas Luman ja kapten Neinar Seli .

Aasta ohvitseri leitnant Silbaumi peavad tema ülemad ja teenistuskaaslased tankitõrjealase väljaõppe süstematiseerijaks. Tema väljaõpetatud üksused on saanud kõrge hinnangu nii ülematelt kui väljaõppes osalenutelt. Nii ülemad kui alluvad hindavad leitnant Silbaumi nõudlikkust alluvate ja enda vastu.

Vanemveebel Peeter Einbaum on üks Maaväe allohvitseride foorumi alusepanijaist. Maaväe allohvitseride foorum tegeleb aktiivselt allohvitseride teenistust puudutavate küsimustega kaitseväes. Vanemveebel Einbaum on muuhulgas teeninud NATO staabis Brunssumis. 

10 000 krooni suuruse ergutuspreemia vääriliseks tunnistati Afganistanis teeniva Estcoy-E ülem major Ain Tiidrus, miinijahtija Admiral Cowan komandöri abi leitnant Ott Laanemets, Õhuväe staabi jaoskonnaülem leitnant Anneli Kajamaa, ja kaitseväe peastaabi sektsiooniülem leitnant Tõnis Sõnum.

Allohvitseridest said ergutuspreemia vanemveebel Kaido Kasemets lennubaasist, vanemveebel Jaanus Kundla Scoutspataljonist, veebel Üllar Käggo Kalevi jalaväepataljonist ja veebel Kalvi Kaart Kaitseliidu Valga malevast.

Tagasi üles