Valimiskogu valis täna teises voorus Eesti presidendiks Rahvaliidu kandidaadi Arnold Rüütli. Arnold Rüütli poolt hääletas 186 valijameest. Toomas Savile andis hääle 155 valijameest. Ristiga märgistamata sedeleid oli 23, kehtetuid sedeleid oli 2. Arnold Rüütli kõne valimiskogu ees

Valijate nimekirja kanti 367 inimest, valimistest võttis osa 366 valijameest, neist 100 Riigikogu liiget ja 266 omavalitsusesindajat.