Eesti Araabia Selts ehitab Tallinna maja

Tartus paar aastat tagasi asutatud Eesti Araabia Selts tahab ehitada Tallinna araabia maja, mis peaks tulevikus täitma kultuuri- ja infokeskuse rolli.

Eesti Araabia Seltsi (EArS) juhatuse esimehe Toomas Väli sõnul leiduks araabia maja katuse all tegevust kõigile araabia-sõpradele. «Kavandatava maja vastu tunnevad huvi nii araabia maade kui ka Eesti ettevõtjad,» rääkis Väli. «Loodame, et araabia investorid panevad projektile õla alla.»

EArSi juhatuse liige Urmas Asi ütles, et kultuurikeskuseks kavandatavas majas võiks olla infokeskus, keeleklassid, araabia köögiga toitlustuskoht ning külalistetoad.

«Nii mõnedki araabia ärimehed on jätnud Eestisse tulemata, sest meil pole võõrastemaja, kus nad saaksid läbi viia oma usurituaale,» ütles ta. «Meie eesmärgid on laiaulatuslikud, kuid seni on mitmed mahukad projektid ühel või teisel põhjusel viibinud.»

Sidemed hommikumaal

Väli sõnul on EArS pidanud läbirääkimisi nii Riigikogu kui ka valitsusega, samuti araabia riikide suursaadikutega. «Oleme korraldanud rea seminare, et inimesi araabia küsimustes valgustada,» ütles Väli. EArSi eesmärkide hulka kuulub muu hulgas araabia riikidega kultuuriliste, poliitiliste ning majanduslike sidemete loomine.

Palestiina lippu kujutavat märki revääril kandev EArSi juhatuse liige Andres Piir ütles, et kõige paremini on koostöö sujunud Palestiina omavalitsuse delegatsiooniga. Väli nimetas ka Marokot, Saudi Araabiat, Tuneesiat ning Liibüat.

Seltsil 40 liiget

Väli kinnitusel luuakse kontakte hommikumaa riikidega eelkõige majanduslikust huvist lähtuvalt. Tema hinnangul puuduvad Eestil tõsiseltvõetavad kontaktid teiste regioonidega, sest meie riik on alles nii noor.

«Tahame laiendada Eesti võimalusi kaupade eksportimisel,» sõnas Väli.

Esmakordselt Eesti ja kogu Baltikumi ajaloos kutsus EArS Eestisse Iraagi delegatsiooni. Eesti majandusdelegatsiooni vastukülaskäigu muutis võimatuks 11. septembri terrorirünnak Ameerikas.

EASil on ligi 40 aktiivset liiget, nende hulgas tudengeid, õppejõude ning ettevõtjaid. Näiteks valis selts oma auliikmeks orientalist Linnart Mälli, seltsi ridadesse kuulub ka usuteadlane Kalle Kasemaa.

Araabia Selts mõistab terrorismi hukka Septembri lõpus peetud üldkoosolekul võttis selts vastu rahvusvahelist terrorismi hukka mõistva avaliku noodi.

Eesti Araabia Selts mõistab hukka ohvriterohke terrorirünnaku USA strateegiliste valitsusobjektide ning World Trade Centeri vastu ning avaldab sügavat kaastunnet selles inimsusevastases kuriteos hukkunute omastele.

Samuti avaldab EArS lootust, et USA valitsusorganid suudavad võimalikult kiirelt tabada rünnaku korraldajad, need kohtu ette tuua ja seaduses ette nähtud korras karmilt karistada.

Ühest äärmusliku grupeeringu veretööst ei tohi saada algus sõjale eri religioonide ja rahvaste vahel. Terror ei esinda religiooni, terror ei esinda rahvust, mistõttu peab EArS oluliseks kõigi vahenditega vältida kättemaksu religioonidele ja rahvustele.

Olenemata sellest, kes 11. septembril aset leidnud veretöö toime pani, on sündmus tohutult kõigutanud islamimaailma ning araablaste reputatsiooni ning esile kutsunud nende vastu suunatud agressioonilaine üle kogu maailma.

EArS loodab, et USA valitsus suudab säilitada maailma juhtriigile omast kainet mõistust ning tagada turvalisuse USAs elavatele rahulikele araablastele ja moslemitele. Samuti avaldab EArS lootust, et demokraatia suudab vältida araablaste ja moslemite vastu suunatud aktsioone.

Eesti Araabia Selts kutsub üles ka kõiki islami- ja araabia riike, vaatamata keerukatele poliitilistele lahkhelidele, tegema koostööd Ameerikaga koletu veretöö organiseerinud ja toime pannud isikute tabamisel, sest rahu ja turvalisus maailmas peab olema kõigi riikide, rahvaste ja religioonide esmaseks prioriteediks.

Tagasi üles