Tervishoiuamet uurib Järvamaa perearstide kehtestatud visiiditasu

Tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe soovitas perearstidele teha gripipuhangu ajal võimalikult palju tööd telefonitsi.

FOTO: Andrus Eesmaa / Järva Teataja

Riigi tervishoiuamet alustas menetlust seoses Järvamaa perearstide poolt kehtestatud kuni 25-kroonise visiiditasuga, sest seadus ei luba perearstil küsida tema juurde tulevalt patsiendilt visiiditasu.

«Amet on alustanud menetlusega,» märkis tervishoiuameti peadirektor Üllar Kaljumäe. Ta lausus, et seadus lubab perearstil küsida kindlustatud isikult visiiditasu kuni 50 krooni ainult koduvisiidi eest ning sellest on vabastatud rasedad ja alla 2-aasta vanused lapsed.

«Muud visiiditasud on ebaseaduslikud,» tõdes Kaljumäe. «Kui me tõepoolest tuvastame, et tegemist ei ole ainult deklaratiivse loosungiga, siis me teeme ettekirjutuse sellise tegevuse koheseks lõpetamiseks ja vajadusel määrame sunniraha.»

Kaljumäe ütles, et perearst tohib tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevalt tegeleda ainult tervishoiuteenuse osutamise - üldarstiabiga ja iseseisva õendusabiga, sotsiaalteenuste osutamisega ning tervishoiualase õppe- ja teadustööga.

Ta märkis, et ainult nende teenuste ulatuses saab perearst arendada majandustegevust ning seejuures ei tohi neid tegevusi omavahel meelevaldselt kombineerida.

«Niipea, kui teenuse sisu, mida inimene perearstilt vajab, on kokkuvõtvalt tervishoiuteenus, tuleb koheselt juhinduda lisatasude võtmisel eelviidatud ravikindlustuse seadusele,» sõnas Kaljumäe. «Igasuguse muu, sh «sussimüügiga» tegelemine on selles plaanis ebaseaduslik majandustegevus. Iseküsimus on, kas see on nii suure ühiskonnaohtlikkusega, et politsei võtaks asja uurida.»

Kaljumäe ütles, et kui perearsti kulud puhtuse ja hügieeni hoidmiseks on tegelikult suuremad, kui haigekassa seda arvestab rahastamisel, tuleks sellest ennekõike läbi rääkida haigekassaga, mitte panna see kulu patsiendile. «Kes tõenäoliselt pragmaatilistel kaalutlustel paar krooni ka ära maksab,» lisas ta.

Tagasi üles