15 agarat kodanikku sai aumärgi

Иллюстративное фото.

FOTO: Lennart Rikk

15 eestimaalast said ministritelt kodanikupäeva puhul südame ja hea tahtega tehtud töö ning silmapaistvate algatuste eest aumärgid.


Peaminister Andrus Ansip tuletas oma kõnes kodanikupäeva aumärgi saajatele meelde suvist laulu- ja tantsupidu.

«Tantsuplatsile minnes kaotas üks väike tüdruk oma kinga. Sellest hoolimata tantsis ta koos partnerist poisiga vapralt oma kava lõpuni,» rääkis ta

«Enne lahkumist tegi see väike poiss aga kiire haagi ja tõi oma tantsupartnerile tema jalast kadunud kinga. See poiss oli Suur Kodanik ja Suured Kodanikud olete ka teie, sest te teete oma töid ja tegemisi hingega,» ütles peaminister.

Aumärgisaajaid tänades tuletas valitsusjuht meelde ka president Lennart Meri ütlust, et Eesti riik ei ole väike, sest tema kodanikud on suured.

Siseminister Marko Pomerants rõhutas oma kõnes, et kuigi tunnustamisväärseid inimesi on riigis palju, tuleks püüda neid veelgi rohkem märgata ja esile tõsta.

Samuti avaldas siseminister lootust, et järgmise aasta kodanikupäeva aumärgi kandidaate esitatakse juba igast Eestimaa nurgast.

«Tublisid inimesi ja nende hoolivat suhtumist oma riiki ja kaaskodanikesse ei peaks lihtsalt iseenesestmõistetavana võtma,» sõnas minister.

Värskelt kodanikupäeva aumärgiga tunnustatud Elle Näppo tõi oma sõnavõtus välja just üheskoos tegutsemise olulisuse. «Head mõtted saab teoks teha ikka koos teiste inimestega.»

Kodanikupäeva aumärgi pälvisid:

Heimar Põld ─ Kauaaegne isamaalise ja kodanikukasvatuse eestvedaja ning arendaja maakonnas. On koostöös politseiga korraldanud maakondlikke laagreid erivajadustega lastele ning mitmeid üritusi riigikaitselise õpetuse raames koolides ja omavalitsustes.

Aita Matson ─ Aktiivne projektitöös osaleja, õpetab venekeelsele elanikkonnale riigikeelt ning püüab oma tegevusega igati toetada nii laste kui täiskasvanute kodanikualgatusi ja tegutsemistahet. Töötab Tihemetsa põhikooli juhina.

Elle Näppo ─ Koduloouurija, kelle pühendunud tööst annab tunnistust kaks Anna kandi inimestest ja juhtumistest koostatud raamatut. Sel aastal on Elle Näppo olnud Järvamaal üheks Muuseumiöö eestvedajaks ja Muinastulede retke taaskäivitajaks.

Aino Kiiver ─ On teinud tublit tööd Rakvere Memento juhina ning korraldanud represseeritute kokkutulekuid.

Pille Tahker ─ Aitas välja töötada kriteeriumid keskkonnalases töös silmapaistvatele koolidele Eesti ökokooli nimetuse ja «Rohelise lipu» tiitli omistamiseks. Töötab Surju põhikooli direktori asetäitjana õppe- ja kasvatustöö alal.

Meelis Kuivits ─ Jalgpalliklubi FC Warrior treener ning kehalise kasvatuse õpetaja Valga Jaanikese koolis, kes on oma tegevusega toetanud ja lähendanud eesti ja mitte-eestlastest noori.

Arne Tilk ─ Pikaaegne spordi väärtustaja, kes on panustanud ümbruskonna sportimistingimustesse ning teinud tublit tööd suusaspordi populariseerimisel ja noorte järelkasvu treenimisel. On ametis Põlva vallavanemana.

Asta Jaaksoo ─ On aastaid kogunud ja talletanud August Kitzbergi loomingut ning asutanud muuseumitoa ja hoolitsenud Kitzbergi loomingu laiema tuntuse eest.

Anni Lahe ─ On teinud põhjalikku tööd kohaliku koduloo uurimisel, pidanud koduvalla kroonikat ning korraldanud väljapanekuid erinevate sündmuste ja tähtpäevade puhul. Oma põhitöö kõrvalt on tegelenud kohaliku pärimuskultuuriga ja Eesti taasiseseisvumise algusaastatel tutvustanud seda nii Eestis kui väljaspool.

Eve Täht ─ Kaitseliidu Võrumaa maleva kodutütarde noorteinstruktor, kes on jõudsalt kaasa aidanud Võrumaa noorte isamaalise kasvatuse arengule.

Urmas Susi ─ Staažikas ja suurte kogemustega kaitseväe ohvitser ning praegu Kaitseliidu Harju maleva pealiku ülesandeid täitev major, kes on mitmeid aastaid olnud aktiivne kodanikupäeva ürituste algataja ja korraldaja.

Malle Weinrauch ─ Pala valla aktiivne kultuurielu edendaja, kelle eriliseks kutsumuseks on aastaid olnud rahvatantsutraditsioonide hoidmine ja säilitamine. Töötab Pala kooli direktorina.

Airi Rütter ─ Rahvakultuuri traditsioonide kandja, folklooriseltsi Jõgevahe Pere naistantsurühma juhendaja ning võidupüha tulesüütamise tseremoonia peakorraldaja Kassinurmes Jõgevamaal.

Viive Tomson ─ Vastseliina valla Loosi küla vanem, kes hoiab külaelul sädet sees ning on palju aastaid panustanud külakeskuse tegevusse ja kohalike tingimuste parandamisse.

Laine Oeselg ─ Järlepa lasteaed-algkooli pedagoog ning Järlepa kodukultuuri seltsi asutaja, kes korraldab Järlepa külas ka eakate klubi tööd.

Tagasi üles