Lootsmann vaidlustas oma vallandamise kohtus

Värner Lootsmann.

FOTO: Peeter Langovits

Endine Harju maavanem Värner Lootsmann vaidlustas Tallinna halduskohtus oma vallandamise ning taotleb oma ametisse ennistamist ning uue maavanema määramise keeldu kuni kohtuvaidluse lõpuni.

Lootsmanni hinnangul on vabariigi valitsuse 22. oktoobril tehtud otsus vabastada ta ametist õigusvastane ja see tuleb tühistada. Valitsus vabastas keskerakondlase Lootsmanni maavanema kohalt regionaalministri Siim Kiisleri ettepanekul ning põhjendusega, et ministri ja maavanema koostöö ei laabu.

Lootsmann märkis, et nii 2008. aasta oktoobris kui ka tänavu aprillis kinnitas minister head koostööd temaga.

«Tekib küsimus, mis või kes sundis regionaalministrit oma seisukohta muutma,» lausus ta. «Ühes demokraatlikus riigis ei saa selleks ometi olla maavanema soeng, lipsuvärv või mis veel hullem - erakondlik kuuluvus.»

Lootsmanni sõnul tõstatas ta kohtule esitatud kaebuses ka küsimuse, millistest tegevustest koosneb regonaalministri ja maavanema vaheline koostöö ning kas ja mil määral peab regionaalministri ettepanek ja sellele järgnev valitsuse korraldus olema põhistatud ja kui tõsine on antud küsimuses vastuolu põhiseadusega.

«Kui maavanema ja regionaalministri koostöö on üksnes regionaalministri suva järgi sisustatav, meenutab see pigem diktatuurile omaseid käitumismalle, mitte demokraatlikku õiguskorda,» lisas ta.

Lootsmanni hinnangul on tema vabastamisotsuse näol ilmselgelt tegemist ka tõsise põhiseadusliku riivega, mistõttu palus ta halduskohtul keelata valitsusel uue Harju maavanema ametisse nimetamine kuni kohtulahendi jõustumiseni ja valitsuse 22. oktoobri korralduse tühistamist, mis võimaldaks tal jätkata tööd Harju maavanemana.

Uueks Harju maavanemaks saab viieaastase ametiajaga suure tõenäosusega reformierakondlane Ülle Rajasalu. Valitsusliitu kuuluvad Isamaa ja Res Publica Liit ning Reformierakond.

Lootsmann oleks ametis pidanud olema 2011. aastani. Lootsmanni sõnul on ühes tema lahti laskmisega hakatud ametist kangutama veel mitmeid maavalitsuse ametnikke.

Tagasi üles