Haridusministeerium peab hiina keele õpetamist väga tähtsaks

Kuressaare Gümnaasiumi kodulehekülg.

FOTO: www.oesel.ee/kg

Haridus- ja teadusministeerium (HTM) lükkab ümber ajakirjanduse levitatud info, nagu oleks ministeerium keeldunud toetamast hiina keele õppe sisseviimist Kuressaare gümnaasiumis.

Ministeerium lükkab ümber 5. detsembri Meie Maas ja 6. detsembri Postimees.ee's avaldatud info, mille järgi ei nõustunud ministeerium rahaliselt toetama hiina keele õppe sisseviimist Kuressaare gümnaasiumis, vahendas haridusministeeriumi pressiesindaja.

HTM sai mais 2009 Kuressaare gümnaasiumi direktorilt kirja, milles paluti toetust ja koostööd, et alustada Kuressaare gümnaasiumis hiina keele õpetamist kolmanda võõrkeelena 2010/2011. õppeaastast 10.–12. klasside õpilastele. Kirjas teatati hiina keele huviliste õpilaste arv; kinnitati, et õpetajatele garanteeritakse 1,0 ametikoha töötasu, teda lubati abistada elamisküsimuste lahendamisel. Samuti anti HTMile teada, et Kuressaare linnavalitsus toetab kooli taotlusi hiina keele
õpetamisel ning samasisuline kiri on saadetud ka Hiina Rahvavabariigi suursaadikule.

HTM saatis augustis Kuressaare gümnasiumile vastuskirja, milles teatati, et ministeerium toetab igati hiina keele õpetamise algatust. Koolile teatati, et Eestis on küll mõningaid hiina keele ja kultuuri õppe võimalusi, kuid siin ei ole kvalifitseeritud hiina keele õpetajaid ette valmistatud. Koolilt paluti täiendavat teavet, millist abi kool ministeeriumilt ootab ning millist tagasisidet on saadud Hiina suursaadikult.

HTM peab hiina keele ja kultuuri õpetamist väga oluliseks. Seda kinnitab näiteks Eesti võõrkeelte strateegia, kus tähtsustatakse maailmas ja rahvusvahelises
suhtlemises kõige levinumate ning majandus-, kultuuri- ja sotsiaalelus oluliste keelte, sh hiina keele, õpetamist ja õppimist.

HTMi esindajad on kohtunud Hiina saatkonna esindajatega ning arutanud hiina keele õpetamise teemat Eestis, sh Konfutsiuse Instituudi võimalikku asutamist Eestisse, hiina keele õpetaja leidmist Kuressaare gümnaasiumisse jm küsimusi.

Seni on Eestis hiina keelt (lisaks ülikoolidele) õpetatud Tartu Raatuse gümnaasiumis. 

Tagasi üles
Back