Tallinna palgakulud on nelja aastaga kahekordistunud
Lisatud Reporter.ee video!

Pilt on illustratiivne.

FOTO: Tiina Kõrtsini / Õhtuleht

Tallinna kulu oma töötajate palkadeks on viimase nelja aastaga kahekordistunud 272 miljonilt kroonilt 546 miljonile kroonile, kuid järgmise aasta eelarveprojekt näeb siiski 46 miljoni krooni suurust vähenemist.

2005. aastal sai pealinnalt palka 1 369 inimest ning koos maksudega kulus linnal töötasudeks 272 miljonit krooni. Tänavuse linnaeelarve kohaselt on linna teenistuses aga 1 684 töötajat, kelle töötasudeks kulub ühtekokku 546 miljonit krooni.

Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus oli 2005. aastal 16 557 krooni ning on 2009. aastal 27 019 krooni ehk kasv on nende aastate vältel olnud 63,2 protsenti.

Aastatel 2005-2008 kasvas näiteks Eesti keskmine palk 8073 kroonilt 12 912 kroonile ehk 59,9 protsenti. Tänavu on keskmine palk aga juba langenud ning III kvartalis oli see 11 770, mis teeks aastast 2005 tõusuks 45,8 protsenti.

Töötajale makstava keskmise palga numbreid otseselt tööandja kuludega võrrelda ei saa, sest statistikaameti keskmise palga sees pole tööandja poolt makstavaid täiendavaid makse.

Eelkõige toimus Tallinna palgakulude kiire kasv aastatel 2007 ja 2008, mil palgakulud kerkisid vastavalt 92 miljonit ja 111 miljonit krooni. Samuti kasvas nendel aastatel järsult ka linnalt palka saavate töötajate arv - kui 2006. aastal oli neid 1 484, siis 2007. aastal juba 1 637 ja 2008. aastal 1 719.

Suures mahus on linna ametkond kasvanud munitsipaalpolitsei arvelt.

Kuigi riigiasutused ja paljud omavalitsused on juba sel aastal asunud järsult personalikulusid kärpima, siis Tallinna töötajate arv tänavu küll kahanes 35 inimese võrra, kuid palgakulud kasvasid 22 miljoni krooni võrra.

Linnavalitsuse poolt heaks kiidetud ja suure tõenäosusega lähima paari nädala jooksul ka linnavolikogu toetuse saav Tallinna 2010. aasta eelarveprojekt näeb personalikuludena ette 500 miljonit krooni ehk 46 miljonit krooni vähem kui tänavu. Ametikohtade arv väheneb tänavuselt 1 684-lt 1 658-le.

Eelarve eelnõu seletuskirja kohaselt on linna personalipoliitika läbi aastate lähtunud seisukohast, et oma tööd professionaalselt tegevad inimesed peavad saama Tallinna tööjõuturu seisundit arvestades konkurentsivõimelist töötasu ning linn hoiab töökohti ning säilitab oma töötajate põhipalgad.

«Töötasustamise praktika peab toetama Tallinna kui kohaliku omavalitsuse mainet atraktiivsest tööandjast ja aitama värvata, säilitada ja motiveerida võimalikult kõrge tasemega linnateenistujaid,» seisab seletuskirjas.

Küll aga kärbib pealinn palgakulusid tulemustasude, preemiate ja toetuste arvelt. 2010. aastaks ei ole enam planeeritud ühe kuupalga suurust puhkusetoetust, mis annab linnale kulude kokkuhoidu umbes 40 miljonit krooni.

Tallinna palgakulud

*2010 (eelarve projekt) - Linnaeelarve 7 miljardit krooni. Töötajaid 1658. Kulu töötasudele (koos kõigi maksudega) 500 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 7,1 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 25 130 krooni.

*2009 - Linnaeelarve 7,336 miljardit krooni. Töötajaid 1684. Kulu töötasudele 546 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 7,4 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 27 019 krooni.

*2008 - Linnaeelarve 7,866 miljardit krooni. Töötajaid 1719. Kulu töötasudele 524 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 6,7 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 25 402 krooni.

*2007 - Linnaeelarve 6,659 miljardit krooni. Töötajaid 1637. Kulu töötasudele 413 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 6,2 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 21 024 krooni.

*2006 - Linnaeelarve 6,472 miljardit krooni. Töötajaid 1484. Kulu töötasudele 321 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 5,0 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 18 062 krooni.

*2005 - Linnaeelarve 5,516 miljardit krooni. Töötajaid 1369. Kulu töötasudele 272 miljonit krooni, selle osakaal linnaeelarvest 4,9 protsenti. Keskmine palgakulu ühe töötaja kohta ühes kuus 16 557 krooni.
Allikas: Tallinna linnavalitsus, PM.

Tagasi üles