Apananski äride teekond krahhini

1992

- asutatakse Leonid Apananski suurosalusega AB Elukindlustus ja ASA Kindlustus

1997 - seltsid koondatakse valdusfirma AB Kindlustuse Grupp alla

1997 märts - pannakse nurgakivi Maakri tänava 120 mln krooni maksvale büroohoonele

1997 november - noteeritakse ASA Kindlustus Tallinna Väärtpaberibörsi nimekirjas

1998 suvi - Apananski hakkab otsima AB Kindlustuse Grupi aktsiatele ostjat

1998 detsember - teatatakse lepingu sõlmimisest Briti investeerimisfirmaga First Western Ltd, et müüa seltsid ühele Londoni börsi vabaturul noteeritud investeerimisfirmale. Investeeringud jäid tulemata.

1999 mai - esitab Maakri tänava büroohoone ehitaja SRV Drasser pankrotiavalduse Maakri Ehituse vastu, nõudes 16,2 mln kr

1999 - Apananski peab läbirääkimisi hotellifirmaga Marriott International pankrotistuvasse majja hotelli loomiseks

1999 - müüakse seltside aktsiad juba aastaid mitte tegutsevale USA firmale Advantage Life Products

1999 oktoober - peatab rahandusministeerium seltside litsentsid ja alustab läbirääkimisi portfelli üleandmiseks Pacific Overseas Groupile

1999 8. november - teatab Pacific Overseas Group, et loobub portfellide ülevõtmisest

2001 22. august - alustatakse kriminaalmenetlust ASA Kindlustuse ametiisikute vastu, kes sõlmisid lepingud offshore-firmadega, millega tekitati võlausaldajatele kahju 38 miljonit krooni.

2002 14. juuni - alustatakse kriminaalmenetlust AS AB Kindlustuse Grupi nõukogu ja juhatuse liikmete suhtes, kes väidetavalt riisusid AB Elukindlustuse vara 48 miljoni krooni ulatuses.

2003 27. jaanuar - tunnistatakse kahtlustatavaks Apananski ja ta vara arestitakse.

• ASA Kindlustusel oli aegade jooksul kokku ligi 100 000 klienti, pankroti hetkel oli võlausaldajaid 4100. Võlanõudeid oli kokku 119,6 miljoni krooni eest.

• AB Elukindlustusel oli 13 000 klienti ja võlanõuded küündisid üle 40 miljoni krooni.

• ASA Kindlustuse ja AB Elukindlustuse pankrottide tõttu kannatasid eelkõige firmade väikeaktsionärid ja AB Elukindlustuse pikaajaliste kogumiskindlustusmaksete tasujad, vaid osa elukindlustuslepingutest võttis üle Seesam Elukindlustus.

Allikas: (PM/ÄP)

Tagasi üles