Pihl süüdistas kolme ministrit riigireetmises
Oluliselt täiendatud!

Sotsiaaldemokraadist abilinnapea Jüri Pihl.

FOTO: Peeter Langovits.

Kaitsepolitsei lükkas tagasi avalduse, milles endine siseminister, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Jüri Pihl taotles kriminaalasja algatamist peaminister Andrus Ansipi, välisminister Urmas Paeti ja justiitsminister Rein Langi väidetava riigireetmise kohta.


Tänavu 2. detsembril kapole edastatud avalduses palus praegune Tallinna abilinnapea, opositsioonierakonna juht Pihl alustada kriminaalmenetlust Ansipi, Paeti ja Langi suhtes riigireetmise asjus, mille kohta käib karistusseadustiku paragrahv 232. Kapo aga kriminaalasja ei algatanud, selle otsusega nõustus ka riigiprokuratuur.

«Kuna avaldusest ei nähtunud ühtki asjaolu, mis oleks viidanud karistusseadustiku paragrahvis 232 kvalifitseeritavate kuritegude tunnustele, siis puudus kriminaalmenetluse alus,» teatas kapo juhtivassistent Teele Reedi.

Pihli esitatud avaldus on Eesti poliitilises praktikas pretsedenditu - teadaolevalt ei ole varem ükski opositsioonipartei juht valitsuse liikmeid otsesõnu uurimisorganile esitatud avalduses riigireetmises süüdistanud.

Pihli avaldust Ansipi, Paeti ja Langi kohta keeldus kapo avalikustamast. Sellele dokumendile ning ka kriminaalmenetluse algatamata jätmise otsusele on kehtestatud viieaastane juurdepääsupiirang.

SDE esimees Jüri Pihl ütles Postimehele, et tema avalduse sisu lähemalt kommenteerida ei soovi. «Mina pole oma elus kunagi pidanud vajalikuks kaasata võimalike riigi julgeolekut ja riigisaladuse kaitset puudutavate küsimuste arutellu ajakirjandust,» sõnas ta. «Kui mul on asju öelda pädevatele asutustele, ning nemad vaatavad neid läbi, siis ma pigem olen hämmeldunud, et pean vastama ajakirjanduses küsimustele, ehkki need asjad peaksid jääma teatud majade seinte vahele.»

Peaminister Andrus Ansip ütles Postimehele, et kapo on teda Pihli avaldusest informeerinud. «Ma olen Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas pettunud,» sõnas Ansip. «Meie valik peaks olema debatt Eestile lahenduste otsimiseks, ning me ei tohiks tagasi langeda sellesse aega, kus edu saavutamiseks kasutatakse eriteenistusi ja pealekaebusi.»

Peaminister lisas, et tema hinnangul on Pihli käitumine ka võti, mõistmaks Andres Tarandi poolt tema kirjas sotsidele ja Postimehe intervjuus avaldatud seisukohti. «Saan ainult nõustuda, et sellised KGB-likud meetodid pole Eestis kasutamiseks mõeldavad. See on tülgastav, aga eks see olegi nüüd see uus poliitiline kultuur, millest Keskerakonnaga koostööle asudes räägiti ja mida lubati.»

Pihli avalduse sisu ei soovinud kommenteerida ka Paet, öeldes, et pole seda ise lugenud.

Ei Jüri Pihl ega kaitsepolitsei ei soovinud kinnitada infot, et enne avalduse kirjutamist on Jüri Pihl kaitsepolitseis üle kuulatud nn riigisaladuse lekitamise kriminaalasja raames, mille kapo algatas tänavu septembris välisministeeriumi avalduse põhjal, kui ajakirjanduses oli ilmunud teave Vene kõrgete tegelaste Sergei Markovi ja Vassili Jakemenko viisakeeldude kohta.

Pihl ütles, et Markovi ja Jakemenko viisakeeldude tühistamistaotluste tagamaadest luges ta toona alles ajalehest. «Postimees oli mu infoallikas, millest sain teada, mis toimus - Postimees teadis tunduvalt rohkem kui mina.»

Tagasi üles