Töötukassa tahab portaali abil kõigile töö leida

Uute töötute juurdekasv samal tasemel.

FOTO: Graafika: Margit Randmäe

Loodetavasti kevadel valmiv uus tööportaal peaks töötukassa hinnangul viima tööotsijad ja tööandjad üksteisele lähemale ning aitama igaühel ametikoha leida.



Järgmisel aastal kavatseb töötukassa töötuse vähendamiseks panna palju rõhku töövahendusele, et kõik vabad töökohad täidetud saaks. Märtsis loodab töötukassa valmis saada nüüdisaegse töövahendusportaali, mis ühendaks tööandjaid ja tööotsijaid.

Erinevalt erafirmade samasugustest portaalidest on töötukassa andmebaasi kasutamine mõlema poole jaoks tasuta. Tööpakkujate silmis suurendab portaali väärtust seegi, et töötukassa andmebaasis on kirjas peaaegu kõik tööotsijad.

Kolmanda trumbina nimetas töötukassa analüüsiosakonna juhataja Kadri Lühiste teistest portaalidest moodsamat tehnilist lahendust.

Ka on töötukassal valmis mõeldud lahendus juhuks, kui tööotsija võimetekohast tööd või tööpakkuja esmapilgul paslikku inimest ei leia. Siis saab tööotsija praktikandina ametisse vormistada ning töötukassa maksab mõlemale toetust lootuses, et tööotsija ka pärast praktikaaega tööle jääb.

Ka saab töötukassa pakkuda inimestele koolitust täpselt sellel alal, mida tööandja vajab. Lisaks on loodud palgatoetuse süsteem, mis võimaldab töötukassal Euroopa abirahaga maksta kinni poole töötu palgast, ent mitte enam kui alampalga jagu.

Palgatoetuse korda on uuest aastast lihtsustatud: nüüd saab seda anda töötule, kes on olnud töötuna arvel üle poole aasta või 16–24-aastaste puhul üle kolme kuu. Lühiste lausus, et palgatoetuse vastu on ettevõtted juba praegu suurt huvi näidanud.

Töötukassa on juba alustanud väljasõitudega kohtadesse, mis jäävad nende kontoritest kaugele, et ka sealsete inimeste tööotsinguid hõlbustada.

Kuna senistel väljasõitudel on selgunud, et töökoha kaotanud inimesed vajavad lisaks tavalisele eluloo ja motivatsioonikirja kirjutamise õpetusele ka võlanõustamist, sotsiaalset ja psühholoogilist nõustamist, kavatseb töötukassa ka nende küsimustega rohkem tegeleda.

Samuti tahab töötukassa aidata inimestel tahtmise korral välismaale tööle minna, näiteks on praegu pakkuda 120 prantsuse keele oskust nõudvat töökohta Prantsusmaal Disneylandis, Küprosel aga oodatakse turismitöötajaid.

Tunneli lõpust valgust aga veel ei paista, sest iga pakutava töökoha kohta on praegu sada registreeritud töötut. Novembris registreeriti Eestis üle 10 000 uue töötu, ent töö leidmisest teavitas töötukassat 3308 inimest ning töötuna arvelolek lõppes 7200 inimesel.

Uute töötute nädalane juurdekasv on sügisel pigem kasvanud kui kahanenud, kuigi registreeritud töötus enam nii kiiresti ei kasva, sest ka töökohti on veidi kiiremini lisanduma hakanud.

Jaanuaris tuleb Lühiste hinnangul töötuse kasv sügiskuudega sarnane, ent kevadel lubab rahandusministeeriumi prognoos oodata töötuse kasvu aeglustumist.

Hoolimata töötukassa püüdlustest tuleb aga leppida tõigaga, et paljud inimesed ei leia üsna pika aja jooksul tööd.  Lühiste sõnul püütakse nende töötahet säilitada Euroopa sotsiaalfondi toel tööharjutuste, talgutööde ja huvi korral ka vabatahtliku tööga.

Tagasi üles