Jõhvi ekslinnapeale Keermele esitati kahtlustus

Aavo Keerme.

FOTO: TAIRO LUTTER/VIRUMAA TEATAJA

Eelmisel nädalal esitati Jõhvi endisele linnapeale Aavo Keermele kahtlustus riigihangete teostamise nõuete rikkumises, mille tekitas ta linnale kahju veidi üle 2,7 miljoni krooni ulatuses.

2006.a. algatati kriminaalmenetlus uurimaks 2004.a. Jõhvi linnavalitsuse korraldatud riigihanget linna tänavate ja haljasalade korrashoiuks.

2004.a. veebruaris sõlmis Jõhvi linnavalitsus riigihanke raames eduka pakkumise teinud firmaga AS N&V hankelepingu, milles oli ebaseaduslikult muudetud lepingu olulisi tingimusi võrreldes algsete lepingutingimustega.

Linnavalitsusel tuli teenuse ostmise eest maksta lepingutingimuste ebaseadusliku muutmise tõttu teostatud tööde eest veidi üle 2,7 miljoni krooni rohkem, kui nad oleks pidanud maksma esialgse ettevõttepoolse linnale tehtud pakkumise alusel.

Viru ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokuröri Antti Aitsen i sõnul ei ole kohtueelne uurimine antud kriminaalasjas veel lõppenud, uurijale on antud korraldused täiendavate menetlustoimingute tegemiseks seonduvalt kahtlustatavalt saadud ütlustega.

Kriminaalasi antud juhtumi uurimiseks algatati 2006 aastal karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb riigihangete teostamise nõuete rikkumist.

Karistusseadustik võimaldab selle paragrahvi järgi toimepandud rikkumise eest karistada kohtus süüdimõistmisel kas rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

Kohtueelset uurimist juhib Viru ringkonnaprokuratuur, menetleb Ida politseiprefektuur.


Tagasi üles