Airi Värnik pälvis naisliikumise tunnustuse

Airi Värnik

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Naiste Koostöökett valis teenäitaja 2009 aunimetuse laureaadiks professor Airi Värniku.


Arvukate teaduspublikatsioonide autorina on professor Airi Värnik üks Eesti juhtivaid teadlasi vaimse tervise ja suitsidoloogia uurimisel. Ajakirjanduse vahendusel on ta korduvalt juhtinud tähelepanu ühiskonnas tunnustatud väärtushinnangute olulisele rollile vabasurmade ennetamisel.

Eesti Naiste Koostööketi eesistuja Maie Urbas märkis, et muutlikes sotsiaal-majanduslikes tingimustes tuleb enam tähelepanu pöörata ühiskonnaliikmete vaimsele tervisele. «Teenäitaja 2009 aunimetuse andmine professor Airi Värnikule on selge märgilise tähendusega,» ütles Urbas. «Iga inimelu on väärtuslik ning praegu on riskikäitumise maandamine Eestis eriti oluline.»

Airi Värnik on Tallinna Ülikooli Sotsiaaltöö Instituudi professor ja Tartu Ülikooli sotsioloogia ja sotsiaalpoliitika instituudi külalisprofessor. Alates 2000. aastast on ta Rahvusvahelise Suitsiidiuuringute Akadeemia täisliige. 2005. aastal omistati professor Airi Värnikule Eesti Punase Risti I klassi teenetemärk.

Seni on teenäitaja aunimetuse saanud Ülle-Marike Papp, Silvi Ojamuru, Külli Vollmer, Ülle Aaskivi, Marina Kaljurand ja Viive Rosenberg.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles