Riigikohus jättis vangi valimiskaebuse rahuldamata

Vangikong

FOTO: Ove Maidla.

Riigikohus jättis täna rahuldamata vanglakaristust kandva mehe kaebuse, milles ta soovis kandideerida üksikkandidaadina Tartu linnavolikogusse.

Riigikohus märkis, et kohaliku omavalitsuse valimise seaduse järgi ei või volikogu liikmeks kandideerida tegevväelane ega isik, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Tartu linna valimiskomisjon jättis 13. septembril Peeter Kangro üksikkandidaadina registreerimata, kuna mehe püsiv elukoht ei asu rahvastikuregistri andmetel Tartu linnas ning ta on süüdi mõistetud kuriteos ja kannab vanglakaristust.

Kangro esitas 16. septembril Tartu Linna valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse vabariigi valimiskomisjonile, paludes otsuse tühistada. Ta märkis oma kaebuses, et elab püsivalt juba enam kui viis aastat Tartu linnas aadressil Turu 56, kus asub Tartu vangla. Tegemist ei ole siiski tema rahvastikuregistri järgse elukohaga.

Samuti leidis mees, et seaduses sätestatud vangide kandideerimise keeld on vastuolus Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika ja teiste rahvusvaheliste õigusaktidega.

Vabariigi valimiskomisjon jättis 20. septembril Kangro kaebuse rahuldamata, viidates kohaliku omavalitsuse valimise seaduses sätestatud vangide kandideerimise keelule. Kangro viidatud rahvusvaheliste õigusaktide kohta märkis vabariigi valimiskomisjon, et põhiseadusest  tulenevalt peab haldusorgan rakendama kehtivat seadust ega saa hinnata normide vastavust välislepingutele.

Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium analüüsis vanglakaristust kandva mehe valimiskaebust ka eile ja jõudis järeldusele, et seaduses sätestatud vangide kandideerimise keeld on põhiseadusega ning rahvusvahelise ja Euroopa Liidu õigusega kooskõlas. Seetõttu jättis riigikohus Kangro kaebuse rahuldamata.

Tagasi üles