TTÜ: ülikoolid võivad sõlmida eksamileppeid

Tallinna Tehnikaülikooli teklid.

FOTO: TTÜ

Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektori Jakob Kübarsepa hinnangul võivad ülikoolid sõlmida omavahel kokkuleppeid, et vähendada õpilastele uuest riigieksamikorrast kaasneda võivat lisavaeva.


«Uues kolme riigieksami süsteemis võib probleeme tekitada matemaatika riigieksami nõuete tase, st kas kõik matemaatika riigieksami sooritanud on suutelised jätkama ülikooliõpinguid matemaatikas häid baasteadmisi nõudvatel erialadel - näiteks tehnika- ja täppisteaduslikel erialadel,» rääkis Kübarsepp Postimees.ee'le.

Tema sõnul muutub matemaatika riigieksam õppekavade reformi tulemusena mõnele erialale vastuvõtmiseks liiga lihtsaks ning seetõttu peab üliõpilaskandidaati täiendavalt testima.

Taoliste kahtluste tekkimisel on Kübarsepa väitel kolm võimalikku lahendust: sisseastumiseksamid matemaatikas, teiseks koolieksami/küpsuseksami arvestamine ja kolmandaks tasandusõpe matemaatikas esimesel semestril.

Tema sõnul on nii sisseastumiseksamid kui tasandusõpe neil ka praegu lahendusena kasutusel ning koolieksami küsimus eeldab haridusasutuste kokkuleppeid.

«Riigieksamite uue skeemi, kus kontrollitakse matemaatika baasteadmisi, rakendamisel on üsna tõenäolised kõrgkoolide ja üldhariduskoolide kokkulepped riigieksami taset ületava koolieksami arvestamiseks sisseastumiseksamina,» rääkis Kübarsepp. «Tekivad samuti kokkulepped koolide vahel.»

Et vältida olukorda, kus matemaatika eriklassi lõpetanu peab tegema vähemalt kolm sama aine eksamit - matemaatika riigieksami, seejärel eriklassis õpetatu kohta koolieksami ning lõpuks igas ülikoolis veel eraldi sisseastumiseksami -, oli Kübarsepal kaks lahendust.

Esiteks saaks, nagu öeldud, arvestada koolieksamit sisseastumiseksamina, teiseks saaks teha ühes ülikoolis sisseastumiseksami, mis kehtiks ülikoolide (nt TÜ ja TTÜ) kokkuleppel ka teises kõrgkoolis.

Tagasi üles