Õpilasliit annaks koolis ohjad hoolekogule

FOTO: Elmo Riig / Sakala

Eesti Õpilasesinduste Liit (EÕEL) tegi ettepaneku muuta õppeasutuse juhtimist demokraatlikumaks, andes hoolekogule kooli kõrgeima otsustuskogu staatuse.


EÕEL määras oma ettepanekutes hoolekogu ülesandeks näiteks kooli arengukava, õppekava, kodukorra ja teiste koolielu reguleerivate dokumentide kinnitamise ja ka kooli eelarve koostamisse panustamise. Samuti hakkaks hoolekogu valima direktorit.

«Meie arvates saab nii mõnedki haridussüsteemi nõrgemad kohad parandada läbi kõikidele osapooltele selge ja ühise vastutuse andmise kooli eest,» märkis EÕEL esimees Sille Lukk. «Läbi kooli hoolekogule vastutuse ja otsustusõiguse andmise võiksime saavutada just selle tulemuse.»

Selle ja mitmed teised ettepanekud riigikogus arutatava põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse eelnõusse esitanud EÕEL nendib, et seadusega ei saa lahendada kõiki koolielu murekohti.

Samas leiab liit, et kui tagada kooli demokraatlik juhtimine ja laiapõhjaline otsustamiskord, saavad koolipere liikmed leida üheskoos vastuse olulistele küsimustele.

Taolised küsimused puudutavad näiteks õppesisu vastavust kaasaegsele ühiskonnale, õpilaste valmidust karjääriks ja edasiõppimiseks, kooliturvalisust ning õppija sotsiaalset ja majanduslikku toimetulekut.

Samuti on õpilasliidu hinnangul võimalik seeläbi väärtustada koolide eripärasid ning kujundada kool rohkem õpilaste ning kogukonna nägu.

«Hoolekogus peaks meie arvates olema koos kõik olulised osapooled: õpetajate, lapsevanemate, õpilasete, kooli juhtkonna esindajad,» rääkis Lukk.

Senised põhjalikud arutelud ja kõnelused haridusministeeriumiga ning ka teiste huvigruppide esindajate seisukohad ja ettepanekud annavad õpilasliidu hinnangul põhjust loota, et nii mõnedki muudatusettepanekud kiidab riigikogu heaks.

Tagasi üles