Aaviksoo: kohalikud peavad Afganistani armeed usaldusväärseimaks institutsiooniks

Afgaani sõdur valvamas põleva hoone juures.

FOTO: AFP / Scanpix

Kaitseminister Jaak Aaviksoo kinnitas riigikogus rahvasaadikute küsimustele vastates, et Afganistani inimesed peavad rahvusarmeed usaldusväärseimaks riiklikuks institutsiooniks.

«Ainuüksi see hinnang Afganisatni rahva enda poolt, on piisavaks aluseks ka meile väitmaks, et tegemist on silmapaistva arendustööga,» kinnitas minister riigikogu infotunnis.

Enn Eesmaa Keskerakonnast meenutas, et paari päeva tagused kontsentreeritud rünnakud ministeeriumide ja teiste riigiasutuste vastu tõid kaasa NATO peasektretäri üsna kõrge hinnangu Afganistani relvajõudude tänasele tasemele.

«Kas te jagate seda küllaltki optimistlikku seisukohta, olles ise mitu korda käinud Afganistanis ja oludega kohapeal tutvunud?» küsis Eesmaa.

«Ma arvan, et Afganistani relvajõudude või julgeolekujõudude, mis koosneb rahvusarmeest ja politseist, ülesehitamisel on ära tehtud väga suur töö,» sõnas Aaviksoo.

«Samal ajal me teame, et Afganistan vajab oluliselt suuremaid relvajõude. Nende relvajõudude ülalpidamine käib Afganistani riigile ja Afganistani maksumaksjatele üle jõu. Nende kiire arendamine kümnete tuhandete inimeste ulatuses aastas on väga suur väljakutse ka väljaõppesüsteemile, logilistilisele süsteemile, aga see tasapisi toimib,» kinnitas kaitseminister.

«Tasapisi on rahvusvahelises kogukonnas kokku lepitud ka sihttasemed, milleni jõuda. Täna oleme umbes 50 protsendi tasemel – Afganistani julgeolekujõududes on ettevalmistatud umbes 120 000 võitlejat ja see arv peaks kahekordistuma,» rääkis Aaviksoo.

Minister väljendas usku, et rahvusvahelise kogukonna toel see lähema paari aasta jooksul ka teoks saab. «Mul ei ole põhjust kahelda, et Afganistani riigi suutlikkus oma julgeoleku tagamisel järjest kasvab.»

Tagasi üles