Rahandusministeerium: otsus puudutab väga kitsast isikute ringi

Õppelaenu reklaam.

FOTO: Arno Saar / Õhtuleht

Rahandusministeeriumi õigus- ja haldusosakonna juhataja Aet Sallaste sõnul puudutab halduskohtu otsus õpetaja õppelaenuvaidluse osas vaid väga kitsast isikute ringi.


«Nimelt puudutab kohtuotsus vaid neid õppelaenu võtnud isikuid, kes on õppelaenu võtnud enne 1. septembrit 2004. aastal kehtinud õigusaktide alusel ning enne 1. juulit 2009. aastal täitnud õppekava täies mahus, asunud tööle riigi- või kohaliku omavalitsuse asutusse või avalik-õigusliku juriidilise isiku juurde ning esitanud enne nimetatud aega ka vajalikud dokumendid oma tööandjale,» selgitas Sallaste.

«Kui sellistele isikutele on tehtud õppelaenu kustutamisest keeldumise otsus põhjusel, et neil polnud täitunud 12-kuuline avaliku teenistuse staaž, siis võib kohtuotsusest tulenevalt tekkida vajadus otsuse ülevaatamiseks,» sõnas Sallaste.

Sallaste sõnul puudub riigil info, kui palju võiks olla käesoleval hetkel ametis sellistele eeldustele vastavaid isikuid ning seetõttu ei ole otsusest kaasnev kulu riigile prognoositav.

«Tasub kindlasti märkimist, et selline vaidlus oleks võinud tõusetuda mis iganes ajal ning 1. juulil 2009. aastal jõustunud õppelaenumuudatustest sõltumatult ja käesolev kohtuotsus ei tunnista kindlasti 1. juulil 2009. aastal jõustunud õppelaenu ja õppetoetuste seaduse muudatusi põhiseadusega vastuolus olevateks,» lisas Sallaste.

Tagasi üles