Pentus kutsus eesti- ja venekeelseid koole omavahel sõbrustama

Noorteühendus ELO peab juba aastaid noorteparlamenti.

FOTO: elo.ee

Täna Toompeal noorteühenduse ELO noorteparlamendi avanud riigikogu aseesimees Keit Pentus kutsus üles igat eestikeelset kooli otsima endale sõpruskooli Eesti venekeelsete koolide seast.


Tänavuse noorteparlamendi istungi teema on «Noorte täisväärtuslikuks kodanikuks kasvamine», teatas riigikogu pressiteenistus. Pentus rõhutas oma tervituses arutusel oleva teema tähtsust.

«Sageli antakse sellele küsimusele formaalne vastus: täisväärtuslik kodanik võtab osa ühiskonnaelust, on oma riigile lojaalne ja osaleb valimistel. See on üks lähenemisviis. Mina kutsun üles teid mõtlema laiemalt,» toonitas Pentus.

Riigikogu aseesimees märkis, et noorte tegevus on viimasel ajal olnud just kodanikuaktiivsuse mõttes muljetavaldav - läbi on viidud varivalimiste projekt, järjest rohkem levivad õpilasfirmade asutamised, noorte mittetulundusühingute aktiivne tegutsemine, töövarju projekt, noorteparlament.

«See kõik näitab, et teie valik on olnud aktiivne osalemine, mitte toanurgas virisemine ja et olete õigel teel,» hindas Pentus noorteorganisatsiooni senist tegevust.

Pentus tõi noorteparlamendi ees välja teema, mis tal südamel. Nimelt, kui räägime sellest, et täisväärtuslikuks kodanikuks olemise omadusteks on muu hulgas märkamine, hoolimine ja austus teiste vastu, siis puudutab see võrdselt kõiki, sõltumata emakeelest.

«Teie siin olete enamuses eesti emakeelega noored. Selleks, et mõne teise emakeelega noored ennast sama täisväärtuslike ja vajalikena tunneksid, on aga võimalik väga palju ära teha just teil,» pani Pentus noorteparlamendile südamele.

Ta soovitas tänase noorteparlamendi töö lõpetamise järel ja oma kooli naasmisel panna koolikaaslastega kokku algatusrühm leidmaks mõni sõpruskool. «Mitte Soomest või Suurbritanniast või Leedust, vaid siitsamast Eestist. Mõni selline kool, kus õppivate õpilaste emakeel ei ole eesti keel. Sõlmige selle kooli ja nende õpilastega sidemed ja uskuge mind - sellest võidate mitte ainult teie, vaid kokkuvõttes terve riik,» rõhutas Pentus.

Noorteparlamendi istungil osaleb kokku üle saja noore Võrumaalt, Valgamaalt, Ida-Virumaalt, Põlvamaalt, Viljandimaalt, Tartumaalt ja Harjumaalt.

ELOsse kuuluvad koolinoored üle vabariigi ning selle missioon on pakkuda noortele formaalhariduse kõrval täiendavat võimalust enesearendamiseks.

Enam kui 20 aastat tegutsenud ELO noorteparlamendi korraldamine on pikaajaline traditsioon, milles osalevad ka teiste üleriigiliste noorteühenduste esindajad.

Tagasi üles