Kultuuriministeerium: rahastame euroopaliku tava järgi

Kultuuriministeeriumi asekantsler kaunite kunstide alal Piret Lindpere

FOTO: Peeter Langovits

Kultuuriministeerium teatas vastuseks riigikontrolli märkustele, et peab põhjendatuks kontsert- ja etendusasutuste toetamist nii ministeeriumi, hasartmängumaksu nõukogu, kui kultuurkapitali kaudu.


Ministeeriumi kinnitusel tagab rahastamisallikate paljusus eesti rahvuse ja kultuuri säilimise seisukohast oluliste projektide teostumise.Ministeeriumi asekantsler kaunite kunstide alal Piret Lindpere sõnas, et mitmepoolne rahastamine on Euroopa kultuuri demokraatlik tava ja erinevate rahastajate olemasolu tagab süsteemi tugevuse. «Erinevatest allikatest eraldatud toetused katavad erinevaid kulusid, seega dubleerimist ei toimu,» kinnitas Lindpere.

Kultuuriministeerium teatas, et on alates 2003. aastast oluliselt täiustanud toetuste eraldamise süsteemi - nii toetuste taotluste, kui aruannete vorme, lõpetades sanktsioonidega, mida saab rakendada kohustuste rikkumisel.

Samuti on kultuuriministeerium täiendamas etendusasutuste seadust, et täpsustada rahastamise aluseid veelgi. Asekantsler Lindpere sõnul kogutakse praegu huvitatud osapoolte seisukohti muudatuste läbiviimiseks, pärast analüüsi saab töögrupp pakkuda välja võimalikke variante seaduse muutmiseks ning kindlasti on riigikontrolli märkused on sellele materjalile väärtuslikuks täienduseks.

Lindpere kinnitas, et toetuste eraldamise komisjonides järgitakse rangelt korruptsioonivastase seaduses sätestatud põhimõtteid, et vältida toetusotsuse või -ettepaneku tegijate puhul huvide konflikti ja seni ei ole korruptsioonijuhtumeid tuvastatud. «Kultuuriministeeriumile teadaolevalt on seda põhimõtet järgitud otsuste tegemisel ka Eesti Kultuurkapitali kõigis sihtkapitalides,» ütles Lindpere.

Tagasi üles