Lootsmann: vastaspoolel ei olnud midagi uut lisada

Värner Lootsmann.

FOTO: Peeter Langovits

Täna arutas Tallinna halduskohus Harju endise maavanema Värner Lootsmanni kaebust valitsuse teda teenistusest vabastanud korralduse tühistamiseks. Kohtunik Elle Kask kuulas ära mõlemad pooled ning osa tunnistajaid, kuid otsust ei langetanud.


Lootsmann kinnitas, et vastustaja ehk valitsuse esindajatel ei olnud kohtus mingeid uusi fakte esitada ning nad ei suutnud oma seisukohti täiendavalt argumenteerida. Küll oli Lootsmannil enda sõnul üht-teist lisada. Kuulati ka tunnistajaid.

«Kohtu seisukoht on selline, et tuleks kuulata ka regionaalministri subjektiivseid seisukohti,» ütles Lootsmann. «Kui on aastaid tööd tehtud ja äkki tekivad subjektiivsed seisukohad, siis on see päris naljakas.»

Täna järgmise kohtuistungi aega ei määratud, kuid Lootsmanni sõnul jääb see ilmselt märtsi teise poolde.

Valitsuse eelmise aasta 22. oktoobri korraldusega vabastati Lootsmann Harju maavanema kohalt. Ettepaneku selleks tegi regionaalminister Siim Valmar Kiisler.

Kiisleri hinnangul ei laabunud tal koostöö Lootsmanniga, kuna neil on erinev arusaam maavanema osast ja vastutusest ning teabevahetuse korraldamisest. Sellest lähtuvalt puudus regionaalministril kindlus, et edasises koostöös Harju maavanemaga suudetakse erimeelsused kõrvaldada.

Lootsmanni teenistusest vabastamisel maksti talle hüvitsena kuue kuu ametipalk. Lootsmann kaebas oma ametist vabastamise kohtusse.

Lootsmann asus Harju maavanemana tööle 8. veebruaril 2006 ning tema ametiaeg pidi kestma kuni 7. veebruarini 2011.

Tagasi üles