Kuulus bakter tõi 600 000-kroonise preemia

Tartu Ülikooli Mikrobioloogia instituudi juhataja Marika Mikelsaar näitab nn Helluse bakterit sisaldavaid tooteid.

FOTO: Ove Maidla

Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antavad 600 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad määrati nn Helluse bakteri avastajale Marika Mikelsaarele ja põlevkiviekspert Arvo Otsale.


Kokku otsustas aga valitsus jagada haridusministeeriumi taskust teaduspreemiateks 3,6 miljonit krooni.

Tallinna Tehnikaülikooli emeriitprofessor ja soojustehnika instituudi erakorraline vanemteadur Arvo Ots on kaitsnud teadusdoktori kraadi põlevkivitolmu kütte teemadel. Ta on Eesti Teaduste Akadeemia liige ja Soome Tehnikateaduste Akadeemia liige. 

Eelneva nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest antavate 300 000 krooni suuruste riigi teaduspreemiate laureaadid on:

Hannes Tammet - täppisteaduste alal uurimuste tsükli «Atmosfääri aerosooli ja aeroioonide tekkeprotsesside ja evolutsiooni uurimine, aerioonide liikuvusspektromeetria meetodite ja aparatuuri arendamine»;

Maris Laan - keemia ja molekulaarbioloogia alal uurimuste tsükli «Inimese polügeenseid komplekstunnuseid reguleerivad genoomilõigud» eest;

Rein Kuusik (kollektiivi juht), Andres Trikkel ja Tiit Kaljuvee - tehnikateaduste alal tööde tsükli «Uurimusi happeliste gaaside emissiooni piiramiseks energeetikas» eest;

Irja Lutsar - arstiteaduse alal uurimuste tsükli «Infektsioonide käsitlus omandatud immuunpuudulikkusega isikutel» eest;

Hannes Kollist (kollektiivi juht), Heino Moldau ja Triin Vahisalu - geo- ja bioteaduste alal uurimuste tsükli «Taimede stressitaluvus» eest;

Tõnu Püssa - põllumajandusteaduste al al uurimuste tsükli «Taimsed toidulisandid ja nende
antioksüdantne toime loomsetes toitudes» ja monograafia «Principles of Food Toxicology» eest;

Anu Realo - sotsiaalteaduste alal uurimuste tsükli «Isiksus ja stereotüübid kultuuridevahelises perspektiivis» eest;

Irina Belobrovtseva ja Svetlana Kuljus - humanitaarteaduste alal monograafiate «Mihhail Bulgakovi romaan «Meister ja Margarita». Kommentaarid»; «Roman M. Bulgakova «Master i Margarita». Kommentarij» Tallinn, 2006; «Roman M. Bulgakova «Master i Margarita». Kommentarij» Moskva, 2007 eest.

Kollektiivse töö puhul makstakse kollektiivi juhile pool preemiast ning ülejäänu jagatakse ülejäänud kollektiivi liikmete vahel võrdselt. Riigi teaduspreemiad antakse kätte vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril.

Tagasi üles