Ministeerium kuulutas hanke võidusamba valgustussüsteemi uuendamiseks

Vabadussõja võidusammas.

FOTO: Toomas Huik

Kaitseministeerium kuulutas välja riigihanke, et leida Vabadussõja võidusambale uue valgustussüsteemi rajaja.

Parima pakkujaga loodetakse leping sõlmida hiljemalt maikuus.

Hange sisaldab kogu võidusamba valgustuse-, elektri- ja automaatikaosa projekteerimist, uute seadmete tarnimist, paigaldust ja programmeerimist.

Pakkuja peab tagama paigaldatavatele valgustitele vähemalt viieaastase garantii ja süsteemi hooldama.

Asekantsler Martin Hurt ütles, et mitmed Eesti firmad on juba näidanud üles huvi hankel osaleda ning kinnitavad, et töökindla valgustuse ehitamine on igati võimalik.

Hankelepingu tingimuste kohaselt saavad pakkumisel osaleda ettevõtted, kelle kolme viimase majandusaasta summaarne netokäive valgussüsteemide projekteerimisel ja paigaldamisel on kokku vähemalt viis miljonit krooni.

Tehnilise ja kutsealase pädevuse kinnitamiseks nõutakse pakkujalt viimastel aastatel tehtud töödest detailse ülevaate esitamist ning andmeid töötajate kvalifikatsiooni kohta.

Hankel osalemiseks tuleb esitada sellekohane taotlus hiljemalt 26. veebruariks.

Kõigile firmadele, kes täidavad kvalifitseerimistingimused, väljastatakse seejärel tehniline lähteülesanne ja antakse kuni 3. maini aega põhjaliku pakkumise koostamiseks.

«Meile on abiks ka Tallinna Tehnikaülikooli tippinsenerid, kes nõustavad kaitseministeeriumit hanke tehniliste üksikasjade ettevalmistamisel,» lausus Hurt.

Võitja selgitamisel hinnatakse eelkõige pakutud valguslahenduse kunstilis-visuaalset poolt ja töökindlust. Hankeleping sõlmitakse pakkujaga, kelle lahendus on majanduslikult soodsaim ja vastab enim lähteülesandes sätestatud nõuetele.

Vabadussõja võidusamba algne valgustus ei osutunud töökindlaks, samuti ei suutnud monumendi valgustustööde allhanget teostanud firmad Prosoton, BVLumex ja ART-Vision garantiitööde käigus puudusi kõrvaldada. Möödunud aasta lõpus otsustas kaitseministeerium tellida monumendi ristiosa valgustuse uuelt partnerilt.

Tagasi üles