Valitsus lubab Kloogal sõdimist harjutama hakata

Kaitseväelased õppusel Tapa väljaõppekeskuses.

FOTO: Tairo Lutter / Virumaa Teataja

Valitsus asutas täna oma korraldusega kaitseväe Klooga harjutusvälja, mida hakkavad kasutama peamiselt Rahuoperatsioonide Keskus, Scoutspataljon ja Kaitseliidu Harju malev.


Vähemal määral saavad Klooga harjutusvälja kasutada Lennubaas, Tagalapataljon, Üksik-Vahipataljon, Sidepataljon, Kaitseliidu Tallinna malev ja noorteorganisatsioonid, teatas kaitseministeeriumi pressiesindaja.

Vajadusel saavad seal harjutamas käia ka politsei, päästeamet ja piirivalve.

989,9 hektari suurusel harjutusväljal plaanitakse kasutada kuni 12,7 millimeetrise kaliibriga tulirelvi, tankitõrjegranaadiheitjaid ja 81-millimeetrise kaliibriga miinipildujaid. Samuti saab Klooga harjutusväljal läbi viia taktikalisi harjutusi nii jalgsi kui sõidukitel.

Klooga harjutusvälja tegevuste kavandamisel on arvestatud ka Eestimaa Looduse Fondi teostatud Klooga harjutusvälja loodusväärtuste inventuuri soovitustega.

Seejuures selgus inventuuri käigus, et harjutusväljal asuvad nõmme-elupaigad on säilinud just tänu intensiivsele inimtegevusele ning et väljaõppetegevus on otseselt nõmmkoosluste kaitse huvides, märkis pressiesindaja.

Sellel aastal peaks lõpule jõudma kõikide kaitseväe harjutusväljade asutamine - veebruaris asutas valitsus Nursipalu harjutusvälja, juunis Sirgala ja Kikepera harjutusväljad. Aasta lõpuks peaks nendele lisanduma ka Männiku harjutusväli.

Tagasi üles