Õiguskantsler soovitas kalastuskaartide jagamise korda muuta

Paarsada kalameest ootas möödunud aastal öö läbi Viljandi maanteel keskkonnaameti Harjumaa osakonna ukse taga, et saaks hommikul kell kaheksa ära anda kalastuskaardi taotluse. Tänaseks on selgunud, et paljud külmetasid seal asjata, sest kaarte jagus vaid neile, kes esitasid taotluse interneti kaudu.

FOTO: Raigo Pajula.

Õiguskantsler Indrek Teder saatis keskkonnaministeeriumile märgukirja, milles teeb ettepaneku muuta kalastuskaartide taotluste vastuvõtmise korda nii, et kõiki taotlejate gruppe koheldaks võrdselt.


Postimees kirjutas mullu detsembris sellest, kuidas harrastuskalamehed seisid öö läbi keskkonnaameti ukse taga järjekorras, et hommikul esimestena kalastuskaartide taotlused sisse anda. Paraku külmetas neist enamus asjata, sest taotlusi rahuldati nende laekumise järjekorras ja interneti kaudu sai taotlusi esitada juba alates keskööst. Nii jäigi enamus järjekorras seisjatest kalastuskaardist ilma.

Kalamehed pidasid niisugust asjade käiku ebaõiglaseks ning mõned neist otsisid õiguskantslerilt abi. «Minu poole pöördus mitu harrastuskalapüügiga tegelevat avaldajat, kellele Keskkonnaamet ei väljastanud kalastuskaarti. Avaldajad palusid mul kontrollida, kas elektrooniliste kalastuskaardi taotluste vastuvõtmine enne Keskkonnaameti tööpäeva algust on kooskõlas põhiseadusega,» selgitas õiguskantsler keskkonnaministeeriumile saadetud kirjas.

Teder oli juba varem soovitanud kehtivat taotluste vastuvõtmise korda muuta, kuid tänaseni pole seda tehtud. Nüüd palus õiguskantsler ministeeriumil hoolitseda selle eest, et muudatused jõustuksid enne järgmist taotluste vastuvõtu tähtaega.

Praegusele taotluste vastuvõtu korrale heidab Teder ette seda, et seal pole täpsustatud kellaaega, millest alates võib keskkonnaamet taotlusi vastu võtta. See tähendab keskkonnaministeeriumi ja keskkonnaameti tõlgenduse järgi, et taotlusi võib esitada alates kõnealuses sättes nimetatud kuupäeva algusest ning taotlused loetakse vastuvõetuks hetkest, kui need laekuvad keskkonnaameti serverisse.

Õiguskantsleri hinnangutel on isikutel, kes ei esita elektroonilist kalastuskaardi taotlust, võimatu saada sama head positsiooni taotluste vastuvõtmise aja järgi moodustatud järjekorras kui nendel, kes teevad seda elektroonilist kanalit kasutades. Niisugune asi riivab Tederi hinnangul põhiseadusega sätestatud üldist võrdsuspõhiõigust.

Ta leiab, et ebavõrdses seisundis on ka need inimesed, kes saadavad kalastuskaardi taotluse posti teel. Õiguskantsler annab ministeeriumile konkreetsed soovitused, mida ebaõigluse likvideerimiseks teha. Märgukirja lõpus rõhutab Teder, et vastavad seadusemuudatused tuleks jõustada enna tänavu juulikuu esimest tööpäeva. Siis algab nimelt vähimõrra ja vähinataga püügiõiguse taotluste vastuvõtt.

Tagasi üles