VEB fondi uurimiskomisjon otsib taga ärimees Aleksandr Matti

VEB fondi materjalid

FOTO: Peeter Langovits / Postimees

Riigikogu VEB fondi uurimiskomisjon palub abi, et saada ühendust fondi nõuete müügi ühe võtmeisiku, ettevõtja Aleksandr Matiga.

Uurimiskomisjoni esimehe Rainer Vakra sõnul on komisjon praeguseks üle kuulanud 25 inimest ning ees ootavad kohtumised ka Eesti Panga kunagiste presidentide Vahur Krafti ja Siim Kallasega. Ainsana pole komisjon tema sõnul seni ühendust saanud Aleksandr Matiga, kes pole uurimiskomisjoni korduvatele pöördumistele reageerinud.

«Oleme proovinud teda kõikide kontaktide kaudu tabada, kuid ta ei ole vastanud. Seetõttu paluksime, et kas ta ise või inimesed, kes saavad abiks olla temaga kontakti loomisel, võtaksid komisjoniga ühendust,» ütles Vakra, kelle sõnul on nõuete müügiga tegelenud Matt üks võtmeisik, kelle nimi käib läbi pea kõigist seni kogutud ütlustest. «Tema sõnum ja võimalus teda küsitleda oleks väga oluline,» lisas ta.

Komisjon on võtnud eesmärgiks asuda novembris kokku kirjutama oma töö lõpparuannet, mis tuleb parlamendile esitada hiljemalt detsembri alguses.

Suvel tellis komisjon õigusteadlaselt Lasse Lehiselt ka õigusliku ekspertiisi, et tuua selgust, kas kunagised fondiga seotud otsused ja toimingud on olnud põhiseaduse ja toona kehtinud seadustega kooskõlas. Kuigi Lehis tuvastas augusti lõpuks valminud analüüsis ebakõla näiteks pankrotiseadusega, on selle peamine kriitika suunatud riigi tegematajätmistele. Nii näitas ekspertiis, et valitsus ja Eesti Pank langetasid VEB fondi saagas otsuseid kitsalt enda kasust lähtuvalt ega täitnud riigi kohustust kaitsta oma kodanike ja ettevõtete huve.

Parlament moodustas uurimiskomisjoni märtsi keskel eesmärgiga selgitada välja VEB fondi asutamise, töökorralduse, juhtimise ja aastatel 1993–2012 sooritatud toimingute asjaolud. Komisjoni ülesanne on uurida, millistel asjaoludel saatis Eesti Pank 1995. aastal Venemaa Välismajanduspangale valeandmeid sisaldanud kirja ning milliseid toiminguid sellega seoses hiljem tehti. Samuti tuleb komisjonil selgitada, kas ja kui suures ulatuses tekitati VEB fondi toimingutega riigile ja erasektori ettevõtetele kahju.

Tagasi üles