Talupidajad taunivad Maarahva Kongressi politiseerimist

Иллюстративное фото.

FOTO: Ants Liigus / Pärnu Postimees

Keskerakond kavatseb oma tänase maaelukonverentsi raames kokku kutsuda Maarahva Kongressi, kuid Eestimaa Talupidajate Keskliit ei luba ühelgi erakonnal kasutada seda oma poliitilistel eesmärkidel.

Eestimaa Talupidajate Keskliidu (ETKL) juhatus arutas eile oma koosolekul Keskerakonna kavatsust kokku kutsuda oma tänase maaelukonverentsi raames Maarahva Kongressi ning tegi avalduse, kus teatab, et tervitab Keskerakonna soovi arutada maaelu ja põllumajandusega seotud küsimusi oma konverentsil täna Väike Maarjas.

«Loodetavasti aitavad Keskerakonna seisukohad kaasa Eesti üldiste positsioonide väljatöötamiseks EL ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tuevikku puudutavates küsimustes,» seisab avalduses. «Soovime Keskerakonna konverentsile edu, realistlikku olukorra hindamist ja sellele põhinevaid ettepanekuid maaelu ja põllumajanduse edasiarendamisel.»

Vaatamate eelöeldule taunib ETKL Keskerakonna ambitsiooni rakendada Maarahva Kongress oma erakonna poliitilise valimisvankti ette. «Tuletame siinjuures meelde, et Maarahva Kongressi formaat töötati välja Eestimaa Talupidajate Keskliidu, Eesti Põllumajandustootjate Keskliidu ja Eesti Omavalitsusliitude koostöös. Kongress oli mittepoliitiline foorum, kus arutati maaelu ja põllumajanduse aga ka ühistegevuse arendamise küsimusi. Ta moodustati pariteetsetel alustel maarahva esindajatest ning poliitilised erakonnad olid kutsutud konressile üksnes külalisteks,» meenutab ETKL.

Keskerakonna maaelukonverents on võtnud kavva moodustada ja kinnitada Maarahva Kongressi korraldustoimkond. «Talupidajate Keskliit teatab avalikult, et ei pea homme moodustavat korraldustoimkonda legitiimseks ega delegeeri selle koosseisu oma esindajaid. Kongressi allutamine ühele poliitilisele jõule üksnes marginaliseerib ja kopmromiteerib Kongressi ideed ning loob vastasleere,» seisab avalduses.

«Eelnevaga pole me andnud mingeid hinnanguid selle kohta, kas Maarahva Kongressi kokkukutsumine on praegu asjakohane või mitte.» Selle otstarbekuse üle on ETKLi hinnangul õigus arutleda ja otsuseid teha üksnes eelpoolnimetatud organisatsioonidel.

ETKL on seisukohal, et tulevase EL ÜPP kavandamisel ja Eesti seisukohtade kujundamisel läbirääkimisteks Brüsselis on vajalik jätkata maaelu ja põllumajanduslike tootjaorganisatsioonide rahulikku koostööd.

Tagasi üles