Ergma: Läänemere strateegia paneb meid ühiselt tegutsema

Läänemeri satelliidifotolt

FOTO: SCANPIX

Riigikogu esimees Ene Ergma ütles Läänemere strateegia konverentsi tervituskõnes, et 2009. aasta oktoobris Euroopa Liidu Ülemkogul vastu võetud strateegia


eesmärgiks on liita, panna meid eesmärgistatult ja ühiselt tegutsema.

«Mul on väga hea meel, et Euroopa Parlamendist algatuse saanud idee on tänaseks kirjas mahukas tegevuskavas ja on oma konkreetsete regiooniüleste projektidega asjalik dokument. Neid projekte ellu viies edendame Läänemere piirkonna ühishuve, tugevdame sidemeid ja loome ühendusi, mis aitavad meil tagada turvalisuse tunnet kogu regioonis,» vahendas parlamendi pressiesindaja Ergma sõnu.

Riigikogu esimees rõhutas, et väga suur osa strateegiast on suunatud Läänemere regiooni keskkonnaprobleemide lahendamisele ning konkurentsivõime tõstmisele. Ühise merejälgimissüsteemi loomine, reostustõrje valmisoleku parandamine, teadmiste vaba liikumise suurendamine – need on meie ühises ruumis väga tähtsad teemad.

Ergma sõnul hoiavad riigikogus vastaval teemal silma peal ja töötavad Läänemere strateegiaga valdkondlikud komisjonid ja Euroopa Liidu asjade komisjon.

«Selleks, et Läänemere strateegia oleks elav dokument, peavad kõik Läänemere-äärsed riigid seda järgima ja vajadusel tegevuskava täiendama ning parandama. Loodetavasti saab regionaalsetes strateegiates kasutuselevõetavaid meetodeid ja uuendusi kohaldada tulevikus kõikide ELi liikmesriikide ladusamaks koostööks,» uskus Ergma.

Täna algas Tallinnas kahepäevane rahvusvaheline konverents «Läänemere strateegia – uus väljakutse teadmistepõhiseks regionaalseks ja kohalikuks valitsemiseks ja integreeritud koostööks».

Täna esines konverentsi külalistele ka regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Pärastlõunal algab Tallinna volikogus konverentsi ümarlaua diskussioon, mille teemaks on väljakutse koostööle kohalikul ja regionaalsel tasandil ning jätkusuutliku võrgustiku kava loomine.

Homme, 9. märtsil toimub Tallinna Ülikooli Tallinna saalis konverentsi plenaaristung, kus tervistussõnavõttudega esinevad president Toomas Hendrik Ilves ning Tallinna Ülikooli rektor Rein Raud. Plenaarettekanded teevad riigikogu esimees Ene Ergma, Euroopa Liidu Nõukogu presidentuuri ja Euroopa Komisjoni esindajad, Taani hariduse ja Põhjamaade koostöö minister Bertel Haarder, Tallinna linnapea Edgar Savisaar.

Arutlusringide põhiettekanded teevad välisminister Urmas Paet, Rootsi valitsuse nõunik Alexander Schenk ja Soome Omavalitsusliidu välissuhete direktor Heikki Telakivi. Pärastlõunal jätkatakse arutlustega, kus keskendutakse Läänemere strateegiast lähtuvatele väljakutsetele koostööks kohalikul ja regionaalsel tasandil.

Tagasi üles