Lukas: seadustega keelamine ei tohi tervet mõistust uppi lüüa

Laps nutab.

FOTO: SCANPIX

Haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas rõhutas, et lapse löömine pole ka praegu aktsepteeritav ning selle seadusega keelamine võib anda soovitule hoopis vastupidise efekti.

Sotsiaalministeerium on ette valmistamas lastekaitseseaduse parandust, millega sätestataks selgelt, et laste kehaline karistamine on keelatud.

«Mina olen lähtunud sellest, et laste löömine on ka praegu keelatud,» rõhutas haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas teemat kommenteerides. «Retoorika sellest, et me hakkame seda nüüd keelama, paistab mulle esmapilgul kummalisena.»

«Me ei tohiks hakata asju nägema niimoodi, et kõik mis on keelatud, on keelatud ainult siis, kui see on seadusega keelatud,» juhtis Lukas tähelepanu ohtudele. «Traditsiooniline ühiskondlik kokkulepe peaks olema ka veel elujõuline, sest muidu me peame hakkama kõike seadusesse kirjutama, kaasa arvatud seda, et laps ei tohi lüüa oma ema või isa.»

Lukas märkis, et kui selline keeld seadusesse kirjutatakse, on kõige tähtsam, et inimesed ei mõtleks: seni, kuni seadus on riigikogus vastu võetud, võib last lüüa. «Ei tohi tervet mõistust uppi lüüa,» rõhutas Lukas.

Lukas rääkis, et inimesed tajuvad vägivalda erinevalt ning kehalise karistamise keeldu seadusesse pannes peab väga täpselt defineerima, mis see on. «See peab olema päris täpselt sätestatud. Muidu võib juhtuda, et asi muutub naeruväärseks,» ütles ta. «Kas see nüüd näiteks tutistamine on, mis sinna alla kuulub, seda peavad spetsialistid arutama.»

«Ma arvan, et lihtsalt deklareerimine tähendab, et inimesed jätkavad senist laadi, öeldes, et, oh see pole mingi karistamine,» tõdes Lukas.

Meenutades diskussiooni õpetaja ja direktori õiguste üle karistada üle piiri läinud õpilast, ütles Lukas, et kui koolis on vaja näiteks kaklejaid lahutada ja ennetada, et natuke liiga hoogu läinud kaasõpilane ei vigastaks teist, siis häda korras on võimalik teda ka puudutada. «Terve mõistus juhib ühiskonda, ainult seadustega me seda juhtida ei saa,» rõhutas minister.

Sotsiaalministeeriumi laste ja perede osakond kavatseb lastekaitseseadust täiendada järgmiselt: keelatud on lapse alavääristamine, hirmutamine ja kehaline karistamine ning karistamine viisil, mis valmistab talle piina või ohustab tema vaimset, emotsionaalset või füüsilist tervist.

Tagasi üles