Maakonnamuuseume hakkab toetama kompetentsuskeskus

Kultuuriminister Laine Jänes lööb aktiivselt ERMi juubeliüritustel kaasa.

FOTO: Sille Annuk / Postimees

Kultuuriminister Laine Jänese hinnangul aitab maakonnamuuseumide koostöövõrgustiku edasist arendamist kõige paremini kompetentsuskeskuse loomine.

Minister Jänese sõnul on maakonnamuuseumid väljendanud vajadust kompetentsuskeskuse järele, vahendas ministeeriumi pressiesindaja.

«Erinevate arutelude tulemusel luuakse see keskus Eesti Rahva Muuseumi juurde, mis ka direktor Krista Aru sõnul pakuks sisulist tuge maakonnamuuseumide
tegevustele. Selline areng toetab museoloogilist tegevust arvestades kohalikke vajadusi ning kohapärimusliku identiteedi säilitamist,» ütles kultuuriminister.

«Olen kompetentsuskeskuse loomist Eesti Rahva Muuseumi juurde arutanud nii valitsuskoalitsioonis kui ka muuseumivaldkonna asjatundjatega ning loomulikult Eesti Rahva Muuseumi direktori Krista Aruga, kelle sõnul oleks see samm parim viis muuseumide arengu toetamiseks. Kompetentsuskeskuse loomine on olnud üks alternatiive senistel aruteludel,» lisas Jänes.

Kultuuriminister märkis, et Eesti Rahva Muuseum, mis on vaieldamatult meie juhtivaid teadus- ja mäluasutusi ning omades pikaajalist koostöökogemust
maakonnamuuseumidega, suudab tänapäeva nõutaval kõrgtasemel jagada professionaalseimat oskusteavet ka maakonnamuuseumide vajaduste ning pädevuste osas.

Tagasi üles