Esmakordselt saab Eestis taotleda noorsootöötaja kutset

Hetkel madalaima kvalifikatsiooni taotlemiseks nõutav keskharidus ja erialane koolitus.

FOTO: Toomas Huik

Eestis on ligikaudu 5000 noorsootöötajat ning kutse saamine suurendaks nende konkurentsivõimet rahvusvahelisel tööturul.

Samuti aitaks kutse saamine tööandjale tõestada, et noorsootöötaja oskused vastavad nõutud tasemele.

Noorsootöötaja kutse andmist korraldab haridus- ja teadusministeeriumi alla kuuluv Eesti Noorsootöö Keskus.

Keskuse direktori Edgar Šlümmeri sõnul on noorsootöötajatele kutse andmine oluline selle kutse väärtustamiseks ja esiletõstmiseks ühiskonnas.

Hetkel madalaima kvalifikatsiooni taotlemiseks on nõutav keskharidus, erialane
töökogemus vähemalt kolm aastat ja erialane koolitus 120 tunni ulatuses. Noorsootöötaja
kõrgeima kvalifikatsiooni taotlemiseks on vajalik magistrikraad või sellega
võrdsustatud kõrgharidus, erialane töökogemus vähemalt viis aastat, erialane
täiendkoolitus 160 tunni ulatuses viimase viie aasta jooksul, avalikud esinemised
konverentsidel, seminaridel või koolitustel ning avaldatud artiklid noorsootöö või
noortepoliitika valdkonnas.

Tagasi üles