Teaduste Akadeemia vajab katuseremondiks 4,6 miljonit

Teaduste Akadeemia maja

FOTO: Teet Malsroos / Õhtuleht

Valitsus arutab homsel istungil reservist raha eraldamist Eesti Teaduste Akadeemia Toompeal asuva hoone avariiolukorras katuse renoveerimiseks.


Eelnõu kohaselt eraldatakse valitsuse reservist 4 605 000 krooni haridus- ja teadusministeeriumile Eesti Teaduste Akadeemia Kohtu 6 hoone avariiolukorras katuse renoveerimiseks.

Akadeemia hoone katust remonditi viimati aastatel 1990-1991. Remondiga rikuti mitmeid ehitusnorme, mistõttu on aastaid kestnud sadevete läbijooksud, teatas valitsuse kommunikatsioonibüroo.

2008. aastal korraldatud ekspertiis tuvastas, et akadeemia hoone vaskplekist katusekate ja aluskatus ei vasta kehtivatele nõuetele. Eelmise aasta mais korraldati Tallinna kultuuriväärtuste ameti muinsuskaitse osakonna initsiatiivil teine akadeemia hoone katuse ja korstnate ülevaatus. Ülevaatusel tuvastati, et katusekate ei pea vett, läbijookse esineb hajusalt kogu pööningukorruse ulatuses.

Möödunud aasta 15. detsembril läbiviidud Tallinna kultuuriväärtuste ameti perioodilise inspektsiooni tulemusel paluti akadeemial esimesel võimalusel vahetada katus ning remontida vajalikud kandekonstruktsioonid. Akadeemia tellitud hinnakalkulatsiooni kohaselt on tööde maksumus 4 605 000 krooni.

Rahandusministeerium esitas eelnõu juurde eriarvamuse, leides et tegemist ei ole ettenägematu kuluga ning haridus- ja teadusministeeriumil oli võimalus vahendeid talle ettenähtud piirsumma ulatuses 2010. aasta eelarve menetlemisel Kohtu 6 hoone katuse renoveerimiseks planeerida.

Rahandusministeerium peab otstarbekaks menetleda taotlust riigieelarve strateegia 2011-2014 ja 2011. aasta riigieelarve koostamisel. Ka haridus- ja teadusministeerium on kavandanud vahendid katuse renoveerimiseks 1. märtsil esitatud valitsemisala 2011-2014 aastate arengukava finantsplaanis aastale 2011.

Tagasi üles