Euroopa Komisjon võttis tagasi Eesti vastu algatatud kohtuasja

Euroopa Komisjoni hoone Berlaymont Brüsselis.

FOTO: SCANPIX

Euroopa Komisjon lõpetas täna Eesti suhtes algatatud rikkumismenetluse, kuna Eesti riik teavitas komisjoni siseriiklikest meetmetest, millega võeti Eesti


õigusaktidesse üle tööhõiveküsimustes soolist diskrimineerimist puudutavad Euroopa Liidu eeskirjad.

Samal ajal esitas komisjon Austriale, Belgiale ja Poolale sama direktiivi ülevõtmise kohta viimase hoiatuse, vahendas komisjoni Eesti esinduse pressiesindaja.

Ka need riigid ei ole edastanud komisjonile siseriiklikke õigusakte ja sellega komisjoni direktiivi ülevõtmisest nõuetekohaselt teavitanud.

Austria vastu algatati rikkumismenetlus seetõttu, et Austria valitsus ei ole edastanud meetmeid, millega võeti direktiiv üle mitmel liidumaal. Belgiale saadetud
hoiatuse aluseks on asjaolu, et Belgia edastas meetmed ainult osaliselt ega edastanud meetmeid, millega võeti direktiiv üle riigi saksakeelses osas. Poola
edastas mitu direktiivi ülevõtmisega seotud meedet, kuid kuna ülevõtmisprotsessi ei viidud lõpule, jäi pooleli ka meetmete edastamine.

Kolmel liikmesriigil on nüüd aega kaks kuud, et Euroopa Komisjoni ELi direktiivi ülevõtmisest kõiki reegleid täites teavitada. Juhul, kui kohustust ei täideta, võib
komisjon pöörduda Euroopa Kohtu poole.

Tagasi üles
Back