Lauristin: Eesti arengut takistab arendamata inimene

Marju Lauristin.

FOTO: Mihkel Maripuu.

Inimarengu aruande peatoimetaja Marju Lauristini sõnul on kiire arenejana tuntud Eesti jõudnud praeguseks seisakusse ja isegi teatud tagasilangusse, sest inimeste arendamisele pole pööratud piisavat tähelepanu.


Seisakust annab tema sõnul aimu mitmete uuenduste, näiteks haldus- ja haridusreformi takerdumine.

Lauristini väitel ei ole õige süüdistada selles poliitikuid, vaid takistajaks on muutunud ühiskond ise. «Vastumõjud tekivad sügaval ühiskonna sees,» rääkis ta inimarengu aruande esitlusel täna Rahvusraamatukogus.

Lauristini sõnul peab Eesti tegelema edasiliikumiseks senisest enam ühiskonnaga, kasvatades inimestes valmisolekut vajalikeks reformideks.

Ta meenutas, et majanduseksperdid peavad just inimeste innovaatilisust, uuendusmeelsust vahendiks riigi edukaks kriisist väljatoomiseks.

Seega on tema sõnul selge, et uuendusmeelsust on Eestis vaja, kuid küsimus on, kas meie ühiskond suudab neid ootusi täita.

Tagasi üles