Prokurör esitas Trašanovi süüasjas apellatsioonkaebuse

FOTO: Lauri Kulpsoo

Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss esitas altkäemaksuskandaalis süüdi mõistetud Valga eksmaavanema Georg Trašanovi süüasjas neljapäeval Tartu ringkonnakohtule apellatsioonkaebuse.

Püssi sõnul taotleb ta Trašanovile jätkuvalt täies ulatuses reaalselt vangistust. Samuti polnud ta rahul, et esimese astme kohus mõistis AS-i GoBus juhi Aivar Pärna õigeks padrunite omamisega seotud episoodis.

Apelleerimissoovist on teatanud ka kõigi süüaluste kaitsjad, kes on kinnitanud, et nende kaitsealused tuleb õigeks mõista.

Tartu maakohus mõistis tänavu 10. märtsil altkäemaksu võtmises süüdistatud Trašanovi süüdi ning määras talle osaliselt reaalse vanglakaristuse, süüdimõistva otsuse said ka AS-i GoBus juhid Valter Keis, Kalle Muru ja Aivo Pärn ning juriidilise isikuna GoBus.

Kohus karistas Trašanovit korduva altkäemaksu ja pistise võtmise eest nelja-aastase vangistusega, millest tal tuleb pool aastat reaalselt ära kanda ning ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kolmeaastase katseajaga.

Töökoha piirangut kohus lisakaristusena ei rakendanud, kuna kohtu kinnitusel puuduks mehel süüdimõistva otsuse jõustumisel niikuinii võimalus avalikus teenistuses töötada.

Muru sai korduva altkäemaksu ja pistise andmise eest kolmeaastase vangistuse, millest tal tuleb pool aastat trellide taga veeta ja ülejäänud karistusaeg kanda tingimisi kahe ja poole aasta pikkuse katseajaga.

Pärna ning Keisi karistas kohus korduvale altkäemaksu ja pistise andmisele kaasaaitamise eest vastavalt kaheaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga ning pooleaastase tingimisi vangistusega kolmeaastase katseajaga. Pärna mõistis kohus laskemoona ebaseadusliku käitlemise süüdistuses õigeks.

AS-i GoBus karistas kohus juriidilise isikuna altkäemaksu ja pistise korduva andmise eest kahe miljoni krooni suuruse rahalise karistusega.

Menetluskuludena peab Trašanov tasuma 21 892, Muru 26 774, Pärn 10 882, Keis 8296 ja GoBus 12 653 krooni.

Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss ütles BNS-ile, et on üldjoontes lahendiga rahul, kuid võimaliku apellatsioonkaebuse esitamise otsustab pärast kohtuotsusega põhjalikumat tutvumist.

Mullu oktoobris, detsembris ja tänavu jaanuaris toimunud kohtuvaidluste käigus nõudis Lõuna ringkonnaprokurör Marge Püss Trašanovile reaalset vangistust, tema kaaskohtualustele aga osalist või tingimisi vangistust.

Püssi hinnangul oli Trašanovi süü altkäemaksu ja pistise võtmises igati tõendatud ning meest tulnuks karistada nelja-aastase vangistusega. Samuti taotles prokurör lisakaristusena Trašanovilt kolmeks aastaks õiguse äravõtmist töötada riigi- või kohaliku omavalitsuse asutuses või avalik-õiguslikus juriidilises isikus juhtivatel ametikohtadel.

GoBusi juhatuse liikmele Kalle Murule taotles prokurör karistuseks kolmeaastast vangistust, millest kohe kohaldamisele kuuluks kuus kuud ja ülejäänu suhtes rakenduks kolmeaastane katseaeg.

GoBusi juhatuse esimehe Aivo Pärna suhtes taotles prokurör kaheaastase tingimisi vangistuse mõistmist kaheaastase katseajaga. Bussifirma juhatuse liikmele Valter Keisile taotles prokurör üheaastast tingimisi vangistust poolteise aasta pikkuse katseajaga. GoBusile kui juriidilisele isikule palus prokurör mõista 10 miljoni krooni suuruse rahalise karistuse.

Kohtualuste kaitsjad palusid oma kaitsealused õigeks mõista ning õigeksmõistvat otsust palusid ka kohtualused ise oma viimases sõnas.

Mullu aprilli keskel alanud protsessil ei tunnistanud Valga endine maavanem Georg Trašanov, AS GoBus, selle juhatuse esimees Aivo Pärn ning juhatuse liikmed Kalle Muru ja Valter Keis end süüdi.

Prokurör süüdistas Trašanovit korduvas altkäemaksu ja pistise võtmises, Muru korduvas altkäemaksu ja pistise andmises ning Pärna ja Keisi korduvas altkäemaksu ja pistise andmisele kaasaaitamises. AS GoBus on kohtu all juriidilise isikuna süüdistatuna altkäemaksu ja pistise korduvas andmises.

Kohus luges tõendatuks, et Trašanovi ja Muru vastastikuse kokkuleppe kohaselt pidi Muru andma 2006. ja 2007. aastal Trašanovile sularahas 100 000 krooni aastas 25 000 krooni kaupa kvartalis.

Tegelikult andis Muru Trašanovile üle sularaha vähemalt 70 000 krooni 2006. aastal ja 60 000 krooni 2007. aastal. Ülejäänud summade osas on tegu 20 000 krooni ulatuses altkäemaksu lubamise ja nõustumisega ning 20 000 krooni ulatuses korduva pistise lubamise ja nõustumisega.

Süüdistuse järgi võttis Trašanov 2006. aasta suvel ja septembris Valga maavanemana GoBusi juhatuse liikmelt Kalle Murult kahel korral vastu kokku 50 000 krooni altkäemaksu ning sõlmis vastutasuna Valga maavalitsuse nimel ebaseadusliku hankelepingu GoBusiga, millega eiras Valga maakonna bussiliinide veo riigihanke tulemusi ning riigihangete seaduse nõudeid.

Muru sai altkäemaksuks makstud raha GoBusi juhatuse esimehe Pärna korraldusel GoBusi juhatuse liikmelt Keisilt, märkis süüdistus.

Süüdistuse kohaselt võttis Trašanov 2006. aasta märtsis ja detsembris ning 2007. aasta aprillis ja oktoobris Murult pistist kokku 120 000 kooni, mis Pärna korraldusel ja ühel korral ka Keisi kaasabil võeti GoBusi rahalistest vahenditest.

Vastutasuks sõlmiti GoBusi omandusse kuuluvate OÜ Trakmani ning GoBusi ja Valga maavalitsuse vahel GoBusile soodsate tingimustega lepinguid või muudeti varem sõlmitud veolepinguid.

Tagasi üles