Üliõpilaste suurim mure on majanduslik toimetulek

Üliõpilaste pikett 2002. aastal Toompeal.

FOTO: Peeter Langovits

Eesti Üliõpilaskondade Liidu (EÜL) poolt tudengite hulgas läbiviidud üliõpilaskondade tagasiside küsitlus näitas, et üliõpilaste jaoks on kõige suurem probleem majanduslik toimetulek.

Majanduslikku toimetulekut pidas probleemiks 53%, õppekvaliteeti 26% ja majutust 5% vastanutest.

«Majanduskriis on sügavalt mõjutanud üliõpilaste toimetulekut. Paljude tudengite jaoks on igapäevaseks probleemiks õppemaksude, majutus- ja transpordikulude eest tasumine,» ütles EÜLi juhatuse esimees Maris Mälzer.

«Eesti on siiani Euroopas üks väheseid riike, kes pole sisse viinud laiapõhjalist õppetoetuste süsteemi. Lisaks on paljud tudengid kaotanud töö, mis oli siiani nende peamine allikas oma õpingutega kaasnevate kulude katmiseks," tõdes Mälzer.

Küsitlusele vastanutest 46% teadsid, kes on nende kõrgkoolis tegutseva üliõpilaskonna esimees. 50% vastanutest lubas osaleda üliõpilaskonna valimistel.

Üliõpilaskonna valimistel osalevad vastanud seepärast, et esindust valides saab kaitsta tudengite huvisid (23%) ja täita oma kodanikukohustust (8,5%).

Küsitluses osales 750 üliõpilast.

Küsitluse läbiviimist toetas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) projekti «Teadlik kaasamine üliõpilaskonnas» raames.

Tagasi üles
Back