Raudteelaste ametiühingu eestõttel toimus tänapärastlõunal Toompeal pikett, kus ligi paarsada ametiühingu liiget avaldasid meelt pensioniea tõusu vastu.