Tiit Madissoni ja EMEXi kohtuasi on lõppenud, Naise tükeldanud mõrvar leiti vingu surnuna, Haiglates on vajaharitud koristajaid

URMAS KALDMAA

RE EMEX loobus esitamast Riigikohtule kassatsioonikaebust või protesti Tiit Madissoni kohtuasjas. Eelnevalt oli Tallinna ringkonnakohus tühistanud Pärnu linnakohtu otsuse, millega Tiit Madissonilt mõisteti EMEXi kasuks välja 210280 krooni suurune kahjutasu.

Möödunud aasta 27. oktoobril leidis Pärnu linnakohus, et Tiit Madisson on ametiseisundit kuritarvitades kustutanud EMEXi lepingulise töötaja ***** 210280-kroonise võla, ja mõistis talle selle eest tingimisi ühe aasta vabadusekaotust koos kaheaastase katseajaga. Ühtlasi nõuti Tiit Madissonilt ***** võla kustutamisega EMEXile tekitatud rahalise kahju hüvitamist.

Tiit Madisson end süüdi ei tunnistanud ja esitas apellatsioonkaebuse Tallinna ringkonnakohtusse. Ametiseisundi kuritarvitamise suhtes ringkonnakohus mingeid muudatusi ei teinud. Ka kõrgema astme kohus leidis, et Tiit Madisson kuritarvitas ametiseisundit ja Pärnu linnakohtu järeldused tema süüdimõistmisel rajanesid kriminaalasjas kogutud ja kontrollitud tõenditel. Ringkonnakohtu otsuses märgiti, et Tiit Madisson ületas oma volitusi, kui vormistas fiktiivseid dokumente *****lt metalli vastuvõtmise kohta. Et sellega moonutati tegelikke tootmis-finantsnäitajaid, hindas kohus fiktiivsete dokumentide vormistamist teenistushuvidevastase käitumisena. EMEXi kasuks 210280 krooni väljamaksmist ringkonnakohus aga õigeks ei pidanud. Kohus leidis, et õigem oleks kahjunõude läbivaatamisse kaasata lisaks Tiit Madissonile ka ***** ja arutada seda küsimust tsiviilkohtupidamise korras varalise vaidlusena.

Tiit Madissoniga koos Pärnu linnakohtus süüaluste pingil istunud EMEXi Pärnu osakonna sekretäri-operaatori (teiste andmete järgi sekretäri-kassapidaja) Tiina Vili mõistis Tallinna ringkonnakohus õigeks. Tiit Madissoni endise kaastöötaja oli Pärnu linnakohus mõistnud süüdi ametiseisundi kuritarvitamises ja 233868 krooni riisumises.

Ei Tiit Madisson ega ka EMEXit Tallinna ringkonnakohtu otsus ei rahuldanud. Sellegipoolest kumbki pool Riigikohtusse edasi ei kaevanud ega saa nüüd seda enam ka teha, sest ringkonnakohtu poolt edasikaebamiseks antud tähtaeg, üks kuu, sai täis 15. jaanuaril. Tsiviilkohtupidamise korras Tiit Madissonilt 210280 krooni väljamõistmiseks pole EMEX aga hagi esitanud. Edasisest kohtuskäimisest loobumise motiivid on pooltel erinevad. Tiit Madisson ei leia endal mingit süüd olevat ja on «Pärnu Postimehele» öelnud, et oleks võinud saavutada enda täieliku õigeksmõistmise, kuid tal puudus selleks raha. «Õiguse taganõudmine on väga kallis lõbu,» nentis ta.

Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele

AIVAR AOTÄHT

Jaanuari keskel Tartus Aida tänavas naise mõrvanud ja tükeldanud mees leiti mahajäetud majast surnuna.

Tartu politsei pressiesindaja Peeter Rehema ütles, et tundmatu mehe laiba leidsid Pikk tänav 10 mahajäetud majast sinna mängima läinud lapsed eelmisel nädalal. Lapsed teatasid leiust hädaabitelefonil 112, kust edasi informeeriti politseid.

Nüüd on politsei kindlaks teinud, et surnud mees oli tapmises tagaotsitav 47-aastane viinalembene Jaan Kõrvel. Mees oli teinud pliidi alla tuld ja surnud vingusurma, laip oli lebanud majas mõne päeva.

Politsei pressiesindaja sõnas, et Kõrvelil olid seljas hulgusest sõbra rõivad. «Nii et ta nägi veel kraad madalam välja, kui ta muidu oli.»

12. jaanuaril oli töötu varem kohtu poolt karistatud Jaan Kõrvel tapnud Aida tänava puumajas 46-aastase Niina K. Mees oli eraldanud keha küljest jalad ja pea. Politsei leidis surnukeha tükid maja ümbruse prügikonteineritest.

Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele

ARGO TAAL

Tartu Maarjamõisa polikliinikus tutvustati eile ja täna Eesti raviasutuste majandustöötajatele näituse vormis tänapäevaseid ruumide puhastamise tehnoloogiaid, meetodeid ja aineid.

Polikliiniku peaarsti Aili Pika sõnul peab puhastusalane näitus harima raviasutuste majanduspersonali koristamise vallas, mis on haiglaruumide puhul terve teadus.

Näituse korraldas Tartu Haiglate Majandusselts koos Maarjamõisa polikliinikuga. Majandusseltsi esimees Elfe Urm nentis, et Euroopa raviasutustes töötavad eriväljaõppe saanud koristajad.

Paljudes Eesti raviasutustes on koristamine veel primitiivsel lapi ja harja tasemel. Seekordne näitus peaks olema Elfe Urmi sõnul esimeseks sammuks kvalifitseeritud koristajate koolitamisel ka Eestis.

Artikli algusesse, lehekülje algusesse, esileheküljele

lehekülje algusesse , esileheküljele

Webmaster
Copyright © Postimees 1996

Tagasi üles