900 kaitseväelast kogunevad keskpolügoonile õppusele

Kaitseväe keskpolügoon.

FOTO: Raigo Pajula

Homme algab kaitseväe keskpolügoonil Kirde kaitseringkonna taktikaline õppus Kirdekonn, millest võtab osa pea 900 ajateenijat ning kaadrikaitseväelast.

Kirde kaitseringkonna ülem kolonelleitnant Martin Herem rääkis, et kaitseringkonna pataljonide mitmekesisus võimaldab kõige paremini ajateenijatele näidata eri relvaliikide koostöövõimalusi ja -aspekte ning harjutada relvaliikide koostööd.

Ringkonna staap teeb tema kinnitusel kõik selleks, et olukord keskpolügoonil oleks võimalikult reaalne ning paneks ajateenijate vastupidavuse ja kaitsetahte proovile.

Kirde kaitseringkonna pioneeriüksus valmistab õppusel ette jalaväelaste ning suurtükiväelaste positsioone, tagab oma jõudude liikuvuse ning takistab vastase edasijõudmist tõkete ja miiniväljadega.

Suurtükiväelased toetavad jalaväe tegevust kaudtulega. Õhutõrjepataljoni ajateenijate ülesanne on kaitsta oma jõudusid ning teavitada neid õhuohust. Kaasatud on ka õhuväe kopterid, mis imiteerivad õppusel vastase õhuluure- ja rünnakuvahendeid.

Oma oskusi saavad lihvida ka tagalaüksused - nende kanda jääb toidu, laskemoona ning
kütuse tagamine ning haavatud ja langenud võitlejate evakueerimine. Rivist välja langejate üle otsustavad õppusel vahekohtunikud.

Lisaks taktikalistele ülesannetele tuleb ajateenijatel lahendada ka muid reaalse
sõjategevusega kaasnevaid küsimusi, näiteks sõjavangide käitlemine ning suhtlemine
tsiviilelanikega.

«Kõike seda, mida me õppusel harjutame, tehakse ka Kevadtormil. Paraku peab nii suurel õppusel arvestama erinevate piirangutega, keskpolügoonil saame luua reaalsemat lahinguolukorda,» ütles kolonelleitnant Herem.

Õppus Kirdekonn algab esmaspäeval, mil Viru jalaväepataljon sooritab rännaku keskpolügoonile. Rännakut julgestavad õhutõrjujad ja toetavad pioneerid. Teisipäeval
valmistuvad üksused lahinguks ning kolmapäeval asub rohkem kui 200 vastast rünnakule.

Kirde kaitseringkonda kuuluvad Viru jalaväepataljon, suurtükiväepataljon, õhutõrjepataljon, pioneeripataljon, kaitseväe keskpolügoon ja tagalakeskus.

Koroonaviiruse leviku ülevaade Eestis ja maailmas.
Vaata statistikat
Tagasi üles