Tallinna volikogu hakkab erakorraliselt pensioniseadust arutama

FOTO: Priit Simson

Tallinna linnavolikogu hakkab tänaseks kokku kutsutud erakorralisel istungil arutama pöördumist presidendi ja riigikogu poole, milles soovitakse hiljuti vastu võetud pensioniseaduse muutmist.


«Linnavolikogu on seisukohal, et vabariigi valitsusel tuleb enne pensioniea tõstmist välja töötada uute töökohtade loomise ja tööhõive tagamise perspektiivne programm, mis suurendaks elanikkonna sotsiaalset turvalisust.

Samuti peab volikogu tähtsaks terviseedendamise programmi väljatöötamist koos realistlike abinõudega keskmise eluea ja tervelt elatud aastate pikendamiseks. Praegu on Eesti nende näitajatega Euroopa Liidu viimaseid. Sellises olukorras ei ole pensioniea tõstmisega täidetav seaduse eesmärk - suurendada maksumaksjate hulka. Vastupidi, seadus toob kaasa suurema vajaduse sotsiaalabi järele,» sedastab tekst, mille linnavolinikud täna kinnitama peaksid.

Veel leitakse pöördumises, et pensioniiga tuleb seada sõltuvusse tööstaažist ja laste arvust, sest see võimaldab tagada Eesti rahva püsimajäämist ning hindab vääriliselt lapsevanemate panust ühiskonda. Pöördumine lõpeb ettepanekuga presidendile mitte välja kuulutada riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seadust ning üleskutsega riigikogule seda seadust kehtetuks tunnistama.

Volikogu opositsioonilise Reformierakonna fraktsiooni hinnangul on pensioniea tõusu aruteluks tänaseks kokku kutsutud volikogu istung ebaõnnestunud katse juhtida tähelepanu kõrvale linna tegelikest probleemidest.

«Tallinna linnavolikogu erakorralisel istungil pensioniea tõusu arutada ei ole tõsine ettevõtmine,» ütles volikogu reformierakondlaste juht Remo Holsmer. «Kui linnas midagi erakorralist on, siis on need auklikud tänavad, segadused ühistranspordis ja lasteaedade rahastamise vähendamine. Millegipärast neil teemadel volikogu saalis arutelu avada ei soovita.»

«Mis pensioniea tõusu otsust puudutab, siis selle alternatiivideks on pensionide vähendamine, maksukoormuse tõstmine ja võõrtööjõu sissetoomine. On äärmiselt kummaline, et Keskerakond toetab pensionide vähendamist,» lisas ta.

Volikogu Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioon teatas, et nende saadikud ei osale tänasel erakorralisel istungil, sest seal ei arutata linnaelu puudutavat teemat, vaid aset leiab Keskerakonna valimisüritus.

«Tegemist on poliitilise tsirkusega, millest IRL fraktsioon ei pea vajalikuks osa võtta. Siin ei ole tegemist linnaelu küsimustega. Me oleme valmis kas või iga päev istuma erakorralistel istungitel, kui see aitaks kaasa, et teed ja tänavad oleksid korras, lapsed saaksid hea hariduse ja monopolid ohjeldatud või kui istungite pidamine aitaks luua uusi töökohti,» lausus IRL fraktsiooni liige Siim Kabrits.

Tagasi üles